print

Javni Poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Bosanskoj Krupi - drugi ponovni postupak

Objavljeno:19.09.2022

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora za Kantonalni porezni ured Bihać – Porezna ispostava Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi.

Sažetak teksta Javnog poziva će se objaviti u dnevnim novinama "Oslobođenje" dana 21.09.2022. godine. 

Rok za prijem ponuda iznosi 15 (petnaest) dana računajući od dana objave Sažetka u dnevnim novinama "Oslobođenje"  do 12:00 sati (krajnji datum za prijem ponuda u Poreznu upravu Federacije BiH je četvrtak, 06. oktobar 2022. godine do 12:00 sati).

Javni poziv možete preuzeti klikom na link ovdje