print

Javni Poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Bosanskoj Krupi - ponovni postupak

Objavljeno:23.08.2022

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora za Kantonalni porezni ured Bihać – Porezna ispostava Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi.

Sažetak teksta Javnog poziva će se objaviti u dnevnim novinama "Oslobođenje" dana 25.08.2022. godine. 

Rok za prijem ponuda iznosi 15 (petnaest) dana računajući od dana objave Sažetka u dnevnim novinama "Oslobođenje"  do 12:00 sati (krajnji datum za prijem ponuda u Poreznu upravu Federacije BiH je 09.09.2022. godine do 12:00 sati).

Tekst Javnog poziva možete preuzeti klikom na link ovdje