print

Obavještenje obveznicima fiskalizacije i ovlaštenim servisima fiskalnih uređaja

Objavljeno:28.03.2022

Porezna uprava Federacije BiH obavještava ovlaštene servisere fiskalnih uređaja da je moguća provjera prijenosa dnevnih izvještaja na server Porezne uprave Federacije BiH.

Za ovlaštene servisere fiskalnih uređaja ova funkcionalnost je omogućena putem izvještaja u aplikativnom rješenju za fiskalizaciju ISPF korištenjem sljedećih izvještaja:

1. Pregled pristiglih dnevnih izvještaja za aktivni IBFM (za FU koji nisu kripto uređaji)

2. Izvještaj o posljednjem javljanju uređaja – SALE (za FU koji nisu kripto uređaji)

3. Pregled pristiglih dnevnih izvještaja za aktivni IBFM - INVOICE  (za kripto FU)

4. Izvještaj o posljednjem javljanju uređaja – INVOICE (za kripto FU)

Shodno gore navedenom molimo ovlaštene servisere fiskalnih uređaja i porezne obveznike da provjeru javljanja i prijenosa podataka s fiskalnih uređaja vrše samostalno korištenjem navedenih opcija, te ukoliko budu imali tehnički problem da dostave zahtjev za provjeru putem HelpDesk portala na mail podrska@fpu.gov.ba zbog ograničenih resursa tehničke podrške i brže obrade zahtjeva za koje je potrebna IT podrška PUFBiH.

Ukazujemo ovlaštenim serviserima fiskalnih uređaja da je na serveru Porezne uprave F BiH u zadnjem periodu došlo do dužeg trajanja obrade podataka o fiskalnom prometu. Navedeno se dešava zato što fiskalni uređaji dostavljaju promet, koji ne predstavlja dnevni izvještaj nego sveukupan promet fiskalnog uređaja, iako su neki dnevni izvještaji, koji su sadržani u tom file-u, već uspješno obrađeni na serveru PUFBiH, a što se može provjeriti putem prethodno navedenih izvještaja. Ako ovlašteni servis ustanovi da na serveru PUFBiH nedostaje neki dnevni izvještaj za IBFU/IBFM, potrebno je prije slanja prometa prvo izvršiti uvid i putem izvještaja u ISFP aplikaciji provjeriti koji dnevni izvještaji nisu dostavljeni, ili zbog greške u dostavljenom file-u nisu uspješno obrađeni na serveru PUFBiH, te da samo dnevne izvještaje, koji nedostaju, pošalju na server PUFBiH. Slanjem kompletnog/sveukupnog prometa fiskalnog uređaja, od prvog datuma fiskalizacije, svjesno ili nesvjesno se onemogućava normalno funkcionisanje PUFBiH što više ne možemo tolerisati, jer dolazi do ometanja procesa obrade u realnom vremenu. Samo u iznimnim situacijama, ukoliko iz objektivnih i opravdanih razloga tehnički nije moguće da se s uređaja dostave pojedinačni dnevni izvještaji na server PUFBiH, u tom slučaju s fiskalnog uređaja poslati sveukupan promet (file koji sadrži sve dnevne izvjestaje za FU).  

Podsjećamo servisere fiskalnih uređaja i porezne obveznike da je članovima 44. i 45. Zakona o fiskalnim sistemima („Službene novine FBiH“, broj: 81/09) i članovima 33. i 36. Pravilnika o fiskalnim sistemima („Službene novine FBiH’’, broj: 50/20 i 92/20), propisano je da ako je bilo prometa obveznik je dužan na kraju dana poslati dnevni izvještaj i podatke o svim izdanim fiskalnim računima, odnosno osigurati očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja pomoću terminala i izvršiti prijenos očitanih podataka iz fiskalne memorije na server Porezne uprave FBiH.

Upozoravamo obveznike fiskalizacije da je za slučajeve neblagovremenog kreiranja dnevnih izvještaja i prijenosa dnevnih izvještaja na server PU FBiH, članom 52. stav 1. tačka m. Zakona o fiskalnim sistemima za obveznika za pravnu osobu propisana novčana kazna u iznosu od 2.500 KM do 20.000 KM, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi 1.000 KM do 3.000 KM, i za poduzetnika 3.000 KM do 10.000 KM. Ako obveznik ponovo učini navedeni prekršaj u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Obavještavamo i ovlaštene servise fiskalnih proizvoda ako se prilikom navedenih provjera utvrde nepravilnosti iz člana 55. Zakona o fiskalnim sistemima, isti će biti sankcionirani zakonom propisanim kaznama u iznosu od 2.500 KM do 15.000 KM, zatim odgovorna osoba u pravnoj osobi - ovlaštenom servisu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, poduzetnik- ovlašteni servis novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM. Ako ovlašteni servis ponovi prekršaj iz stava 1. ovog člana u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Napominjemo, da ako nepravilno evidentiranje prometa rezultira iskazivanjem manjeg prometa od stvarnog i podnošenjem lažnih financijskih izvještaja, to predstavlja osnovu sumnje za postojanje krivične odgovornosti, a u vezi s krivičnim djelima Porezna utaja iz člana 273. i Podnošenje lažne porezne prijave iz člana 276. Krivičnog zakona FBiH.

Vaša Porezna uprava Federacije BiH