print

Ponovljeni Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Novom Travniku za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik

Objavljeno:22.02.2022

Predmet ovog ponovnog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Novom Travniku za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik.

Sažetak teksta Ponovljenog Javnog poziva će se objaviti u dnevnom listu "Večernji list" dana 23.02.2022.godine. 

Prijem ponuda je u Poreznoj upravi Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Novi Travnik, ul. Ruđera Boškovića bb, 72 290 Novi Travnik.

Rok za prijem ponuda iznosi 15 (petnaest) dana računajući od dana objave u dnevnim novinama "Večernji list" do 09:00 sati (krajnji rok za predaju ponuda u Poreznu upravu Federacije BiH je 10.03.2022.godine do 09:00 sati).

Predmetni Javni poziv možete preuzeti klikom na link ovdje