print

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Novom Travniku za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik

Objavljeno:24.12.2021

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Novom Travniku za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Novom Travniku za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik.

Sažetak Javnog poziva će se objaviti u dnevnom listu "Večernji list BiH" dana, 27.12.2021. godine.

Prijem ponuda je u Poreznoj upravi Federacije BiH – Središnji ured Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br. 4, 71 000 Sarajevo.

Rok za prijem ponuda iznosi 15 (petnaest) dana računajući od dana objave u dnevnim novinama do 11:00 sati u Poreznu upravu Federacije BiH (krajnji rok za prijem ponuda u Poreznu upravu Federacije BiH je 11.01.2022.godine do 11:00 sati).

 Javni poziv za za zakup poslovnog prostora u Novom Travniku za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik možete preuzeti klikom na link ovdje