print

Drugi ponovni Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Tuzli

Objavljeno:22.11.2021

Predmet ovog drugog ponovnog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Tuzli za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Tuzla.

Sažetak Javnog poziva će se objaviti u dnevnom listu "Oslobođenje" dana 24.11.2021.godine. 

Prijem ponuda je u Poreznoj upravi Federacije BiH – Središnji ured Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br. 4, 71 000 Sarajevo.

Rok za prijem ponuda iznosi 7 (sedam) dana računajući od dana objave u dnevnim novinama do 09:00 sati u Poreznu upravu Federacije BiH (krajnji rok za prijem ponuda u Poreznu upravu Federacije BiH je 01.12.2021.godine do 09:00 sati).

 

Drugi ponovni Javni poziv za kupovinu poslovnog prostora u Tuzli možete preuzeti klikom na link ovdje