print

Ponovni Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Bosanskoj Krupi

Objavljeno:09.11.2021

Predmet ovog ponovnog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Bosanskoj Krupi za smještaj Porezne ispostave Bosanska Krupa.

Sažetak Javnog poziva će se objaviti u dnevnom listu "Oslobođenje" dana 10.11.2021.godine. 

Prijem ponuda je u Poreznoj upravi Federacije BiH – Središnji ured Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br. 4, 71 000 Sarajevo.

Rok za prijem ponuda iznosi 7 dana računajući od dana objave Sažetka za Javni poziv u dnevnim novinama "Oslobođenje", do 12:00 sati (krajnji datum za prijem ponuda u Poreznu upravu Federacije BiH je 17.11.2021. godine do 12:00 sati).

Ponovni Javni poziv za kupovinu poslovnog prostora u Bosanskoj Krupi možete preuzeti klikom na link ovdje