print

Ponovni Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Tuzli

Objavljeno:04.10.2021

Predmet ovog ponovnog javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Tuzli za Kantonalni porezni ured Tuzla.

Sažetak Javnog poziva će se objaviti u dnevnom listu "Oslobođenje" dana 06.10.2021.godine. 

Prijem ponuda je u Poreznoj upravi Federacije BiH – Središnji ured Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br. 4, 71 000 Sarajevo.

Rok za prijem ponuda iznosi 15 dana računajući od dana objave u dnevnim novinama "Oslobođenje", do 11:00 sati u Poreznu upravu Federacije BiH (krajnji rok za prijem ponuda je 21.10.2021.godine do 11:00 sati).

Ponovni Javni poziv za kupovinu poslovnog prostora u Tuzli možete preuzeti klikom na link ovdje