print

Obavještenje o obavezi unosa budžetske organizacije u nalog za plaćanje prilikom uplate doprinosa za PIO/MIO

Objavljeno:30.12.2020

Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 54/20, ispravka 55/20,63/20 i 88/20) propisuju se vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Shodno navedenom Pravilniku Porezna uprava obavještava porezne obveznike o načinu plaćanja i obavezi unosa budžetske organizacije u nalag za uplatu javnih prihoda iz tabelarnog pregleda  od 01.01.2021. godine:

 

Doprinosi za obavezno i dodatno osiguranje

Rb.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

1.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

712112

2.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge

samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

712126

3.

Dodatni doprinos za penzijsko- invalidsko osiguranje

712114

4.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene

osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje

712131

5.

Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

712125

6.

Doprinos za dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje

 

712194

 

Prihodi od tačke 1. do 4. uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije jednim  nalogom, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica i obavezno se unosi budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  5102001.

Prihodi iz tačke 5. u iznosima iz Odluke o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/14) uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Federacije jednim nalogom, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu uplatioca i budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001.

Doprinosi  za dobrovoljno osiguranje iz tačke 6. obračunavaju se u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 13/18) i uplaćuje se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije, a u platni nalog obavezno se unosi budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001.

 

 

Porezna uprava Federacije BiH