print

Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja

Objavljeno:14.09.2020

U skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Zaključkom Vlade Federacije BiH br. V. 781/2020 od 10.06.2020. godine, Porezna uprava Federacije BiH objavljuje listu korisnika poreznih obveznika kojima je uplaćena subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za mjesece: 04/2020, 05/2020 i 06/2020.

 

Nadležne porezne ispostave su zaprimile i obradile 61.946  zahtjeva za subvenciju, te nakon provjere svih zahtjeva i dostavljene dokumentacije (obrazaca MIP-1023 za zaposlene radnike ili obrazaca 2002/2002-A za samostalne poduzetnike), utvrdile da 58.212 zahtjeva ispunava zakonske uslove za subvenciju, a 3.733 zahtjeva ne ispunjava zakonom propisane uslove za korištenje subvencije doprinosa.

Federalno ministarstvo finansija - financija je zaključno sa 09.09.2020. godine izvršilo sve uplate obračunatih i odobrenih zahtjeva za subvenciju i Poreznoj upravi 11.09.2020. godine dostavilo analitičke trezorske RAS datoteke kojim je izvršena raspodjela uplaćenih subvencioniranih doprinosa prema poreznim obveznicima (JIB, iznos, vrsta prihoda, općina, uplatni račun, porezni period). Dostavljeni trezorski RAS file-ovi su učitani u informacioni sistem Porezne uprave Federacije BiH, odnosno u porezno knjigovodstvo, a sa ciljem automatskog rasknjižavanja na pojedinačne JIB-ove poreznih obveznika u dijelu subvencije doprinosa koji je odobren naprijed navedenim zakonskim postupkom.

Na osnovu naprijed navedenog, sačinjena je Rekapitulacija izvršenih uplata doprinosa na ime subvencije za mjesece: 04/2020, 05/2020 i 06/2020, u ukupnom iznosu od 89.798.367,53 KM, a kako je to navedeno u mjesečnim iznosima i to za:

  1. april/travanj 2020. godine: 38.069.259,64 KM za 23.872 poreznih obveznika i ukupno 164.279 zaposlenih prema poreznim obveznicima.

  2. maj/svibaj 2020. godine: 32.230.050,34 KM za 19.916 poreznih obveznika i ukupno 142.044 zaposlenih prema poreznim obveznicima.

  3. juni/lipanj 2020. godine: 19.499.057,55 KM za 14.324 poreznih obveznika i ukupno 86.276 zaposlenih prema poreznim obveznicima.

Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa nalaze se na sljedećim linkovima:

  1. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za mjesec april/travanj 2020;

  2. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za mjesec maj/svibanj 2020;

  3. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za mjesec juni/lipanj 2020.

 

Zbirni prikaz subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja po kantonima i općinama možete vidjeti na linkovima april, maj, juni

 

Porezna uprava Federacije BiH