print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – novembar 2019. uplatili 4.795.651.583 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:05.12.2019

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – novembar 2019. godine uplatili 4.795.651.583 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 90.153.257 KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Učešće kantona u ukupnoj naplati javnih prihoda u periodu januar-novembar 2019. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

januar-novembar 2019

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

1.821.921.774

37,99

2.

Tuzlanski

775.255.312

16,17

3.

Zeničko-dobojski

615.760.387

12,84

4.

Hercegovačko-neretvanski

580.142.751

12,10

5.

Srednjobosanski

364.237.290

7,60

6.

Unsko-sanski

282.364.551

5,89

7.

Zapadnohercegovački

175.955.354

3,67

8.

Kanton 10

80.898.700

1,69

9.

Bosansko-podrinjski

53.665.658

1,12

10.

Posavski

45.449.805

0,95

 

UKUPNO

4.795.651.583

100,00

 

U strukturi direktnih poreza za period januar – novembar 2019. godine:

 • porez na dobit naplaćen je u iznosu od 351.879.840 KM, a za mjesec novembar  26.274.648 KM;
 • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 96.816.153 KM, a za mjesec novembar 9.572.908 KM;
 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 574.453 KM, a za mjesec novembar 39.366 KM;
 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 380.917.534 KM, a za mjesec novembar 35.264.105 KM;
 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 382.090.637 KM, a za mjesec novembar 37.425.400 KM.

U periodu januar – novembar 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 3.318.337.318 KM, a za mjesec novembar 304.987.569 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – novembar 2019. naplaćeno je:

 • doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu od 1.847.181.794 KM, a za mjesec novembar  169.551.094 KM;
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu od 1.317.747.116 KM, a za mjesec novembar 121.427.895 KM;
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu od  153.408.408 KM, a u mjesecu novembru 14.008.580 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.11.2019. godine je 536.779 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu. 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

   

                                                              Vaša Porezna uprava Federacije BiH