Emir Aščić, dipl. ecc.
p.o. Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda - pomoćnik direktora 
Adresa: 
Ive Andrića bb, 72290 Novi Travnik
Tel.: +387 30 791 539

 

Odsjek za prinudnu naplatu
Šef Odsjeka:
Vesna Livančić, dipl. iur.  

Tel.: +387 30 795 228

 

Odsjek za inspekcijski nadzor
Šef Odsjeka: Adis Durak, dipl. ecc. 
Tel.: +387 30  791 828

 

Odsjek za zajedničke i opće poslove
Šef Odsjeka: Adnan Kolašinac,dipl.ecc.
Tel.: +387 30 795 221

 

Odsjek za edukaciju i registraciju
Šef Odsjeka:
 Edvina Karić, dipl.ecc.
Tel.: +387 30 509 341

Porezna ispostava Kreševo
Šef ispostave:
Gordana Vujović, dipl. iur.
Adresa: Fra Grge Martića 122 (Prostor ZAP-a)
Tel.: +387 30 719 132 
E-mail: gordana.vujovic@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 30 800 143

Uvjerenja građani, Obrada poreznih kartica: +387 30 800 143

Voditelji postupka - fizička lica: +387 30 509 336, +387 30 800 143

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina:  +387 30 800 143

Jedinstveni sistem, Uvjerenja JS 3650:  +387 30 800 143

Porez na imovinu, porezi fizičkih lica - građana: +387 30 800 143

Voditelji postupka - pravna lica:  +387 30 800 144

Porezna ispostava Bugojno
Šef ispostave:
Safet Kurtović, dipl. ecc.
Adresa: Bosanska bb
Tel.: +387 30 509 350
E-mail: safet.kurtovic@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 30 509 351

Voditelji postupka - pravna lica: +387 30 509 349, +387 509 345

Voditelji postupka - fizička lica: +387 30 509 347

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina:  +387 30 509 348

Jedinstveni sistem, Uvjerenja JS 3650: +387 30 509 346

Porezna ispostava Jajce
Šef ispostave za općine Jajce i Dobretići:
Mihret Kasum, dipl. ecc.
Adresa: Jakice Altarca 2 (U zgradi ZAP-a)
Tel.: +387 30 654 121
E-mail: mihret.kasum@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 30 654 120

Pravna i fizička lica (prijave - godišnje i mjesečne, uplate, sravnjenje): +387 30 719 123

Uvjerenja o izmirenim obavezama, porezne kartice, porez na imovinu, porez na promet nekretnina: +387 30 719 137

Prijave i odjave osiguranika, Uvjerenja JS 3650, Uvjerenja o stažu, spisak radnika: +387 30 719 136

Porezna ispostava Gornji Vakuf - Uskoplje
Šef ispostave:
Elmina Telalović - Begović, dipl. pravnik 
Adresa: Srebreničkih žrtava bb (U zgradi ZAP-a)
Tel.: +387 30 509 360

E-mail: elmina.begovic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Kiseljak
Šef ispostave:
Mirjana Barunčić, dipl. oec.
Adresa: Josipa bana Jelačića – APC (Zgrada Općine Kiseljak)
Tel.: +387 30 871 598
E-mail: mirjana.baruncic@fpu.gov.ba

 

Protokol, uvjerenja građana, obrada poreznih kartica,
Jedinstveni sistem-uvjerenja, potvrde, prijave/odjave:    +387 30 719 131

Porez na promet nekretnina, porez na imovinu:                +387 30 879 146

Pravne osobe:                                                                        +387 30 870 960

Fizičke osobe:                                                                        +387 30 719 130

Porezna ispostava Fojnica
Šef ispostave: Emina Karić, dipl. oec.
Adresa: Mehmeda Spahe 2B
Tel.: +387 30 509 364 
E-mail:emina.karic1@fpu.gov.ba

 

Protokol, Uvjerenja građana, obrada poreznih kartica,
Jedinstveni sistem, Uvjerenja JS 3650,
Porez na imovinu, porezi fizičkih lica - građana:                                         +387 30 509 362

Voditelji postupka - pravna lica,
Voditelji postupka - fizička lica,
Voditelj postupka - porez na promet nekretnina:                                         +387 30 509 363

Porezna ispostava Donji Vakuf
Šef ispostave:
Ema Muratspahić, dipl. ecc.
Adresa: 770. Slavna brdska brigada b.b. Donji Vakuf 
Tel.: +387 30 509 353
E-mail: ema.muratspahic@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 30 509 354

Uvjerenja građani, Obrada poreznih kartica: +387 30 509 354, +387 30 509 355

Voditelji postupka - pravna lica: +387 30 509 356

Voditelji postupka - fizička lica: +387 30 509 356

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina:  +387 30 509 356, +387 30 509 355

Jedinstveni sistem, Uvjerenja JS 3650: 387 30 509 355

Porez na imovinu, porezi fizičkih lica - građana: +387 30 509 356, +387 30 509 355

 

Porezna ispostava Busovača
Šef ispostave:
Željka Varešković, dipl. oec.
Adresa: 16. Kolovoza bb (Zgrada Općine Busovača)
Tel.: +387 30 719 135
E-mail: zeljka.vareskovic@fpu.gov.ba

 

Porezna ispostava Novi Travnik
Šef ispostave:
Dijana Zlatunić, dipl. oec.
Adresa: Trg zlatnih ljiljana br.1 (Bivši Zavod za platni promet),
Tel.: +387 30 791 542
E-mail: dijana.zlatunic@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 30 719 119

Uvjerenja građana, Obrada poreznih kartica: +387 30 719 119

Voditelji postupka - pravna lica: +387 30 719 120

Voditelji postupka - fizička lica: +387 30 719 122

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina:  +387 30 719 121

Jedinstveni sistem, Uvjerenja JS 3650: +387 30 719 119

Porez na imovinu, porezi fizičkih lica - građana: +387 30 719 119

Porezna ispostava Vitez
Šef ispostave: 
Manda Šarić dipl.ecc

Adresa: Fra Grge Martića bb (Preko puta „Besta")
Tel.: +387 30 714 884
E-mail: manda.saric@fpu.gov.ba

 

Protokol: + 387 30 711 313

Pravne osobe: + 387 30 719 129

Fizičke osobe, građani i nekretnine: + 387 30 719 129, 719 128

Jedinstveni sistem: + 387 30 719 126. 719 125

Obrada poreznih prijava: + 387 30 719 124

Porezna ispostava Travnik
Šef ispostave:
Belma Kunalić, dipl. oec.
Adresa: Bosanska 102
Tel.: +387 30 509 333
E-mail: belma.kunalic@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 30 509 330

Uvjerenja građana, Obrada poreznih kartica: +387 30 509 334

Voditelji postupka - pravna lica: +387 30 509 331, +387 30 509 332

Voditelji postupka - fizička lica: +387 30 509 336, +387 30 509 337

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina:  +387 30 509 335

Jedinstveni sistem, Uvjerenja JS 3650: +387 30 509 339, +387 30 509 340

Porez na imovinu, porezi fizičkih lica - građana: +387 30 509 338