Dr. sci. Admir Omerbašić
Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda-pomoćnik direktora
Adresa: Rudarska 72, 75000 Tuzla

Tel.: +387 35 366 800

 

Odsjek za prinudnu naplatu
Šef Odsjeka:
Lejla Hadžić, dipl. ecc.

Tel.: +387 35 366 812
E-mail: lejla.hadzic@fpu.gov.ba

 

Odsjek za inspekcijski nadzor
Šef Odsjeka: 
Fahrudin Memišević, dipl. ecc.
Tel.: +387 35 366 803

E-mail: fahrudin.memisevic@fpu.gov.ba

 

Odsjek za zajedničke i opće poslove
Šef Odsjeka p.o.:
Indira Kukuruz, dipl.ecc. ​
Tel.: +387 35 366 804

E-mail: indira.kukuruz@fpu.gov.ba

 

Odsjek za edukaciju i registraciju
Šef Odsjeka: Amra Brkić, dipl. oec.
Adresa: Rudarska 72 Tuzla

Tel.: +387 35 366 820
E-mail: amra.brkic@fpu.gov.ba

 

Protokol/šalter sala: +387 35 366 808

Obrada prijava - registracija:  +387 35 366 821;  +387 35 366 926

Porezna ispostava Banovići
Šef ispostave: 
Salih Zukić, dipl. ecc.
Adresa: Habetova 1 (Stara pošta)
Tel.: +387 35 366 846
E-mail: salih.zukic@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 35 366 848

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina: +387 35 366 847

Jedinstven sistem: +387 35 366 849

Porezna ispostava Čelić
Šef ispostave: Salim Kevrić, dipl. ecc.
Adresa: Alije Izetbegovića do broja 60 (Zgrada Općine Čelić)
Tel.: +387 35 366 481
E-mail: salim.kevric@fpu.gov.ba

 

Protokol i Jedinstveni sistem: +387 35 366 480

Porezna uvjerenja, nekretnine: +387 35 366 482​

Porezna ispostava Doboj Istok
Šef ispostave:
Faruk Hasančević, dipl. ecc.
Adresa: Klokotnica bb (Zgrada Općine Doboj Istok)
Tel.: +387 35 366 852
Fax: +387 35 366 854
E-mail: faruk.hasancevic@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 35 366 853

Porezna ispostava Gradačac
Šef ispostave:
Bahrudin Bašić
, dipl. ecc. 
Adresa: Titova b.b.
Tel.: +387 35 366 859
E-mail: 
bahrudin.basic@fpu.gov.ba

 

Protokol i Jedinstveni sistem: + 387 35 366 855

Voditelj postupka - pravna lica i Voditelj postupka – poduzetnici:  +387 35 366 857

Porez na imovinu, Porez na promet nekretnina: +387 35 366 855

 

 

Porezna ispostava Gračanica
Šef ispostave :
 mr.sc. Esma Kurtagić 

Adresa: 22. divizije bb (Centar)
Tel.: +387 35 366 861
E-mail:
 esma.kurtagic@fpu.gov.ba

 

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina: +387 35 366 860

Voditelj postupka - pravna/fizička lica: +387 35 366 862

Jedinstveni sistem (prijave/odjave radnika): +387 35 366 863

Porezna ispostava Kalesija
Šef ispostave:
Mehmed Turić, dipl. ecc.
Adresa: Patriotske lige bb (Zgrada stare Uprave prihoda)
Tel.: +387 35 366 866
E-mail: mehmed.turic@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 35 366 865

Jedinstven sistem: +387 35 366 868 

Porezna ispostava Kladanj
Šef ispostave:
Džemka Kladanjčić,dipl. ecc.
Adresa: Kladanjske brigade 4 (Zgrada stare banke)
Tel.: +387 35 366 872
E-mail: dzemka.kladanjcic@fpu.gov.ba

 

Protokol/šalter sala i Jedinstveni sistem: +387 35 366 018

Voditelj postupka - porez na imovinu i Obrada poreznih prijava: +387 35 366 873

 

Porezna ispostava Lukavac
Šef ispostave:
Elvir Dedić, mr. oec. 
Adresa: Trg slobode bb (Zgrada bivšeg ZPP-a)
Tel.: +387 35 366 877
E-mail: elvir.dedic@fpu.gov.ba

 

Protokol/šalter sala, Jedinstveni sistem i

Porezna uvjerenja – građani: +387 35 366 878 

Porez na promet nepokretnosti/nekretnina i Porez na imovinu: +387 35 366 875

Voditelji postupka: pravna lica i samostalni poduzetnici: +387 35 366 879

Porezna ispostava Srebrenik
Šef ispostave:
p.o. Faruk Vikalo, dipl. ecc.
Adresa: Teritorijalne odbrane bb (Zgrada kod MUP-a)
Tel.: +387 35 366 881
E-mail: faruk.vikalo@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 35 366 883

Jedinstveni sistem i Uvjerenja JS 3650: +387 35 366 884

Porez na promet nekretnina, Voditelji postupka - fizička lica i

Porez na imovinu: +387 35 366 886

Porezna ispostava Teočak
Šef ispostave: Zlatko Golijanin, bachelor ekonomije  
Adresa: Centar bb (Zgrada Općine Teočak)
Tel.: +387 35 366 888
E-mail: zlatko.golijanin@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 35 366 889

Porezna ispostava Tuzla
Šef ispostave:
Osman Šećerović, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska 72 (Nova zgrada Instituta, II sprat)
Tel.: +387 35 366 832
E-mail: osman.secerovic@fpu.gov.ba

 

Protokol/šalter sala: +387 35 366 939

Nekretnine:  + 387 35 366 938

Jedinstveni sistem: +387 35 366 836

Porezna ispostava Sapna
Šef ispostave: 
Nermin Halilović, dipl. ecc.
Adresa: 206. Viteška brdska brigada bb (Zgrada tržnog - poslovnog centra u Sapni)
Tel.: +387 35 366 890
E-mail: nermin.halilovic@fpu.gov.ba

 

Protokol, Jedinstven sistem i Uvjerenja: +387 35 366 891 

 

Porezna ispostava Živinice
Šef ispostave:
Mirza Hadžić, dipl. ecc.
Adresa: Ulica Oslobođenja bb (Zgrada bivšeg ZPP-a)
Tel.: +387 35 366 898
E-mail: mirza.hadzic@fpu.gov.ba 

 

Protokol, Jedinstveni sistem: +387 35 366 893 

Voditelj postupka - pravna lica: +387 35 366 894

Voditelj postupka - fizička lica: +387 35 366 895​​