Mensura Šarić, dipl. ecc.
Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda - pomoćnik direktora​
Adresa: Vazduhoplovne grupe 3 (zgrada Doma pilota), 77000 Bihać
Tel.: +387 37 223 112

 

Odsjek za prinudnu naplatu
Šef Odsjeka:
Melita Džin, dipl. ecc.
Tel.: +387 37 316 322

 

Odsjek za inspekcijski nadzor
Šef Odsjeka: Elvis Mulalić, dipl. ecc.
Tel.: +387 37 316 337

 

Odsjek za edukaciju i registraciju
Šef Odsjeka: p.o. Ljubica Midžić, dipl. politolog
Tel.: +387 37 316 332

 

Odsjek za zajedničke i opće poslove
Šef Odsjeka: Eveldita Hadžić, dipl. pravnik
Tel.: +387 37 316 336 

Porezna ispostava Bužim
Šef ispostave: 
Amir Mahmutović, dipl.ecc.
Adresa:  Šehidska bb
Tel.: +387 37 316 275
E-mail: amir.mahmutovic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Velika Kladuša
Šef ispostave:
dr.sc. Ramiza Hamulić
Adresa: Hašima Okanovića bb
Tel.:  +387 37 316 278
E-mail: ramiza.hamulic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Bosanski Petrovac
Šef ispostave:
 p.o. Sabina Dervišić, dipl. ecc.
Adresa: 14. septembra bb
Tel.: +387 37 881 292
E-mail:sabina.alagic@fpu.gov.ba

 

Porezna ispostava Bosanska Krupa
Šef ispostave:
Hava Harbaš, dipl. ecc.
Adresa: 511. slavne brdske brigade bb
Tel.: +387 37 316 297
E-mail: hava.harbas@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Ključ
Šef ispostave: 
Nevres Mešić, dipl. pravnik 
Adresa: Branilaca BiH bb
Tel.: +387 37 661 099
        +387 37 316 157
E-mail: nevres.mesic@fpu.gov.bavv

Porezna ispostava Sanski Most
Šef ispostave:
Merima Islamović, dipl. ecc.
Adresa: Stanična 5 (zgrada ZAP-a)
Tel.: +387 37 316 316
E-mail:  merima.islamovic@fpu.gov.ba


Porezna ispostava Cazin
Šef ispostave: 
Lejla Karajković, dipl. ecc.
Adresa: Cazinskih brigada bb
Tel.: +387 37 316 319
E-mail: lejla.karajkovic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Bihać
Šef ispostave:
Gordana Gak, dipl. pravnik
Adresa: Vazduhoplovne grupe 3 (zgrada Doma pilota)
Tel.: +387 37 316 326
E-mail: gordana.gak@fpu.gov.ba