Nermin Šahinović, dipl.ecc.  
Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda - pomoćnik direktora
Adresa: 
Augusta Brauna 2, 71000 Sarajevo
Centrala: +387 33 555 130
Fax.: +387 33 443 638

 

Odsjek za prinudnu naplatu
Šef odsjeka: Marina Živadinović, dipl. pravnik
Adresa: Augusta Brauna 2, 71000 Sarajevo
E-mail: 
marina.zivadinovic@fpu.gov.ba
Tel.: +387 33 555-320

 

Odsjek za inspekcijski nadzor
Šef odsjeka: 
Avdija Bahto, mr.ecc.
Adresa: Augusta Brauna 2, 71000 Sarajevo
E-mail: avdija.bahto@fpu.gov.ba
Tel.: +387 33 289 817

 

Odsjek za edukaciju i registraciju
Šef odsjeka: Džavida Hadžić, dipl. ecc.
Adresa: Augusta Brauna 2, 71000 Sarajevo
E-mail:  dzavida.hadzic@fpu.gov.ba
Tel.:
 +387 33 246 235

Obrada prijava:  +387 33 555 081
 

Odsjek za zajedničke i opće poslove
Šef odsjeka: Enisa Šero-Smailji, dipl. pravnik.
Adresa: 
Augusta Brauna 2, 71000 Sarajevo
E-mail: enisa.sero.smailji@fpu.gov.ba
Tel.: +387 33 555 131

 

Protokol: +387 33 205 619
Računovodstvo i nabavke: +387 33 555 140
Sudski i prekršajni postupci, stečaj i likvidacija: +387 33 204 801

Porezna ispostava Stari Grad
Šef ispostave:
Alija Subašić, dipl.ecc.
Tel:. + 387 33 555 481
E-mail: alija.subasic@fpu.gov.ba

 

Adresa: Sime Milutinovića Sarajlije 2

Protokol: + 387 33 586 898

Prijava za e-pristup: + 387 33 555 460

Porezne kartice: + 387 33 555 460

Jedinstveni sistem: +387 33 555 461

Voditelji postupka – pravna lica:  + 387 33 555 480 ;+387 33 586 968 ; +387 33 586 896

Voditelji postupka – poduzetnici:  +387 33 586 899; +387 33 586 862

Porez na promet nekretnina: +387 33 555 331

Porez na imovinu/zakup:  +387 33 555 331

Porezna ispostava Centar
Šef ispostave: Sabina Nuhanović, M.Sc. 
Adresa:  Augusta Brauna
 2, 71000 Sarajevo
Tel:  +387 33-555-471
E-mail: sabina.nuhanovic@fpu.gov.ba

 

Pravna lica: +387 33 586 894; +387 33 586 895; +387 33 555 472

Fizička lica/građani: +387 33 586 893; +387 33 586 865; +387 33 555 470

Jedinstveni sistem:  +387 33 555 080; +387 33 205 388

Porez na promet nekretnina: +387 33 205 282

Porez na imovinu/zakup: +387 33 246 238

Porezne kartice/Prijave za e-pristup: +387 33 246 239; +387 33 246 236

Protokol: +387 33 216 013; +387 33 246 237

 

Porezna ispostava Novo Sarajevo
Šef ispostave: 
Anesa Fukarić, dipl. pravnik 
Adresa: Envera Šehovića 2 
Tel.: +387 33 653 771
E-mail: anesa.fukaric@fpu.gov.ba

 

Protokol:        +387 33 713 055

Prijava za e-pristup:  +387 33 246 254

Porezne kartice:       +387 33 246 230

Jedinstveni sistem:   +387 33 246 234

Porez na imovinu:      +387 33 246 233

Voditelji postupka – pravna lica:     +387 33 246 231 i 713 056

Voditelji postupka – poduzetnici:    +387 33 246 232 i 713 056

Voditelji postupka – građani (GPD-1051):   +387 33 246 233

Porez na promet nekretnina:     +387 33 246 219     

Porezna ispostava Novi Grad
Šef ispostave: Anel Klančević, dipl. iur. 
Adresa: Bulevar M. Selimovića 97 (zgrada Općine Novi Grad)
Tel.: +387 33 467 560;
E-mailanel.klancevic@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 33 541 963

Pravna lica: +387 33 760 275, +387 33 246 245, +387 33 246 247

Fizička lica/građani: +387 33 246 249,  +387 33 760 276, +387 33 541 965, +387 33 541 962

Porez na imovinu/zakup: +387 33 407 970

Porez na promet nekretnina: +387 33 246 248

Porezne kartice/prijave za e-pristup: +387 33 246 246

Jedinstveni sistem: +387 33 246 244

Porezna ispostava Ilidža
Šef ispostave za  općinu Ilidža i općinu Trnovo:
Senad Avdić, dipl. ecc.
Adresa: Ustanička 19  (Kod pijace Ilidža)
Tel.:     +387 33 636 035;
E-mail: senad.avdic@fpu.gov.ba

 

Protokol:  +387 33 246 463

Voditelj postupka-pravna lica:  +387 33 763 230  i  +387 33 246 597

Voditelj postupka-poduzetnici: +387 33 763 231

Voditelj postupka za građane (GPD -1051):  +387 33 763 231

Porez na imovinu:  +387 33 246 250

Porez na promet nepokretnosti i prava:  +387 33 246 252

Administrator-obrada poreznih prijava:  +387 33 622 847

 

Adresa: Rustempašina br. 52

Jedinstveni sistem (šalter): +387 33 468 620

Jedinstveni sistem (kancelarija):  +387 33 246 251

Porezne kartice, prijave za e-pristup, (šalter):  +387 33 468 619

Porezne kartice, prijave za e-pristup, (kancelarija):  +387 33 246 253

 

Porezna Ispostava Hadžići
Šef ispostave:
Ifeta Bajrektarević, dipl. ecc.
Adresa: Hadželi 114
Tel: +387 33 428-165
E-mail: ifeta.bajrektarevic@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 33 421 300

Prijave za e-pristup: +387 33 421 300

Porezne kartice: +387 33 421 300

Jedinstveni sistem: +387 33 421 300

Porez na imovinu: +387 33 428 166

Voditelji postupka – pravna lica: +387 33 246 257

Voditelji postupka – poduzetnici:+387 33 246 257

Voditelj postupka – građani:     +387 33 246 255

Porez na promet nekretnina:    +387 33 246 255

 

Porezna ispostava Vogošća
Šef ispostave: 
Meldina Bešić dipl. pravnik
Adresa: Jošanička 80  (zgrada Općine Vogošća)
Tel.: +387 33 430 624;
E-mail: meldina.besic@fpu.gov.ba

 

Protokol:        +387 33 430 996

Prijava za e-pristup:  +387 33 430 996

Porezne karitice:      +387 33 430 996

Jedinstveni sistem:   +387 33 424 660

Porez na imovinu:      +387 33 424 660

Voditelji postupka – pravna lica:   +387 33 407 888 i 033 407 397

Voditelji postupka – poduzetnici:    +387 33 424 661

Voditelji postupka – građani (GPD-1051): +387 33 424 661

Porez na promet nekretnina:   +387 33 407 398

Porezna ispostava Ilijaš
Šef ispostave: 
Senada Salčinović, dipl. ecc.
Adresa: Ivana Franje Jukića 2
Tel.: +387 33 246 260;
         +387 33 400 468
E-mail: senada.salcinovic@fpu.gov.ba

 

Protokol:        +387 33 400 468

Prijava za e-pristup:  +387 33 246 259

Porezne karitice:      +387 33 429 010

Jedinstveni sistem   +387 33 429 010

Porez na imovinu      +387 33 246 260

Voditelji postupka – pravna lica   +387 33 246 259

Voditelji postupka – poduzetnici    +387 33 246 259, 033 246 258

Voditelji postupka – građani (GPD-1051):  

Porez na promet nepokretnosti: