Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine 
71000 Sarajevo  Ul. Husrefa Redžića br. 4 

Tel.: +387 33 289 800
Fax:  +387 33 206 535 
E-mail: puinfo@fpu.gov.ba

Mr.sci. Šerif Isović

Biografija BS
Biografija EN

Tel.:+387 33 289 814
Fax: +387 33 206-535
Slobodan Vukoja, dipl. oec.

Tel.: +387 33 289 814
Fax: +387 33 206-535


Marijana Jerman, dipl.oec.
Rukovodilac službe - pomoćnik direktora
Tel.: +387 33 289 812

Mr. sc. Adisa Hamzić
Portparol
Tel.: +387 33 289 805
fax.: +387 33 289 903
e-mail: puinfo@fpu.gov.ba

Mirha Subašić, dipl.pravnik
p.o. Rukovodilac Sektora za administrativne i zajedničke poslove - pomoćnik direktora
Tel.: +387 33 289 946

 

Odsjek za kadrovske i pravne poslove
p.o.Šef Odsjeka: 
Amra Jahić, magistar prava
Tel.: +387 33 289 819
Fax: +387 33 289 850

 

Odsjek za opće, operativno - tehničke i pomoćne poslove (javne nabavke)
Šef Odsjeka: Igor Pavlić, dipl.pravnik
Tel.: +387 33 289 876
Fax: +387 33 289 939

 

Odsjek za finansijsko - računovodstvene poslove 
Šef Odsjeka: Seđida Đozo, dipl.ecc.
Tel.: +387 33 289 917


Dr. sci. Jasmina Hurić
Rukovodilac Sektora za planiranje, analize, izvještavanje i fiskalizaciju – pomoćnik direktora
Tel.:+387 33 289 811

Odsjek za porezna mišljenja i edukaciju 
Šef odsjeka:
mr.sc. Fahra Ćatović
Tel.: +387 33 289 848
        +387 33 289 905
        +387 33 289 942

 

Odsjek za pravna pitanja i registraciju  
Šef odsjeka: Tarik Lušija, dipl. pravnik
Tel: +387 33 289 953
    

 

Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima
Šef odsjeka:  Bosiljka Vranjić, dipl. politolog 
Tel:+387 33 289 815
     +387 33 289 838
     +387 33 289 950

Muamer Dautbegović, dipl.krim./iur.,
p.o. Rukovodilac Sektora za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage – pomoćnik direktora
Adresa:  Husrefa Redžića 4  Sarajevo
Tel.: +387 33 289 828

 

Odsjek za planiranje i koordinaciju inspekcijskog nadzora
Šef Odsjeka: Ernes Zukanović, dipl.kriminalista. 
Adresa:  Husrefa Redžića 4  Sarajevo
Tel.: +387 33 289 841

 

Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika – Sarajevo 
Šef Odsjeka: Irnesa Hašimbegović, mr.ecc. 
Adresa:  Husrefa Redžića 4  Sarajevo 
Tel.: +387 33 289 842

 

Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika – Mostar 
Šef Odsjeka: Božo Jozić,dipl.oec.
Adresa: Dubrovačka b.b.  Mostar 
Tel.: +387 36 333 587.
        +387 36 320 008

 

Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika -Tuzla  
Šef Odsjeka: Nermin Bašić,dipl.ecc.
Adresa: Bosne Srebrene 127  Tuzla 
Tel.: +387 35 366 828

 

Odsjek za obavještavanje i istrage - Sarajevo 
Šef Odsjeka: Muamer Dautbegović, dipl.kriminalista
Adresa: Husrefa Redžića 4  Sarajevo
Tel.: +387 33 289 828

 

Odsjek za obavještavanje i istrage -  Mostar  
Šef Odsjeka: Adnan Juklo,dipl.pravnik  
Adresa: Dubrovačka b.b. Mostar 
Tel.: +387 36 333 588

 

Odsjek za obavještavanje i istrage - Travnik
Šef Odsjeka: Sanja Kolenda, mr.sc. 
Adresa: Bosanska 102  Travnik 
Tel.: +387 30 509 343

 

Odsjek za obavještavanje i istrage - Tuzla
Šef Odsjeka: Mirza Mehić,dipl.kriminalista
Adresa: Bosne Srebrene 127  Tuzla 
Tel.: +387 35 366 486

Tomislav Lucić, dipl.iur.
Rukovodilac Sektora za prinudnu naplatu – pomoćnik direktora
Tel.:+387 33 289 807

 

Odsjek za rješavanje molbi poreznih dužnika 
Šef Odsjeka:
Azra Hadžiabdić,dipl.ecc 
Tel.: +387 33 289 855

 

Odsjek za praćenje i koordinaciju primjene mjera prinudne naplate
Šef Odsjeka
: Dijana Kunić, dipl.pravnik
Tel.: +387 33 289 847 

Almira Festić, dipl.ing.mašinstva
Rukovodilac Sektora za informacionu tehnologiju – pomoćnik direktora
Tel.:+387 33 289 808

 

Odsjek za održavanje sistema i podršku korisnicima IT sistema 
Šef Odsjeka : 
Tel.:+387 33 289 866

 

Odsjek za projektovanje, razvoj i implementaciju IT sistema 
Šef Odsjeka:
  
Tel.:+387 33 289 868

 

Odsjek za podršku procesu fiskalizacije 
Šef Odsjeka: Suad Lagumdžija, dipl.ing.maš.

Tel.:+387 33 289 870

 

Odsjek za podršku Jedinstvenog sistema 
Šef Odsjeka: 
Tel.:+387 33 289 930

 

Tehnička podrška korisnicima aplikacija Porezne uprave Federacije BiH (nPIS, eJS, ISPF) 
E-mail: podrska@fpu.gov.ba

 

Tel.:+387 33 289 923 (nPIS/ eJS);
       +387 33 289 800;
       +387 33 289 867 (ISPF);

(molimo da Vaše zahtjeve šaljete na podrska@fpu.gov.ba)

 

Ifeta Fazlić,dipl.ecc.
Rukovodilac Sektora za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa – pomoćnik direktora
Tel.: +387 33 289 818

 

Odsjek za analizu i izvještavanje o registraciji, kontroli i naplati doprinosa
Šef Odsjeka: Jasmin Kaliman, dipl.ecc.
Tel.: +387 33 289 825

 

Odsjek za koordinaciju i pružanje usluga korisnicima Jedinstvenog sistema 
Šef Odsjeka: Jasna Mahmutović-Cvetković,dipl.ecc.
Tel.: +387 33 289 862

 

Odsjek za kontrolu 
Šef Odsjeka: Amir Cerić,dipl.kriminalista
Tel.: +387 33 289 833