Zakon: KP1 - Porez na promet nepokretnosti i prava, dokumenti: zakoniRedoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
231 18/01
None Zakoni 2001 BS  
0 02/10 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA U BOSANSKO PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA U BOSANSKO PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE Zakoni 2010 BS  
1 18/01 i 2/10 ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA U BOSANSKO PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE (Prečišćena neslužbena verzija) ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA U BOSANSKO PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE Zakoni 2021 BS  
234 11/01
None Zakoni 2001 BS  
0 13/01 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA KANTON TUZLA ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA KANTON TUZLA Zakoni 2001 BS  
0 13/03 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA KANTON TUZLA ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA KANTON TUZLA Zakoni 2003 BS  
0 03/13 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA KANTON TUZLA ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA KANTON TUZLA Zakoni 2013 BS  
0 12/16 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA KANTON TUZLA ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA KANTON TUZLA Zakoni 2016 BS  
1 5/21 ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI PRAVA KANTON TUZLA (prečišćeni tekst) ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA KANTON TUZLA Zakoni 2021 BS  
238 11/09
None Zakoni 2009 BS  
239 11/13
None Zakoni 2013 BS  
0 16/20 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina Srednjobosanski kanton ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA (prečišćeni tekst) Zakoni 2020 BS   HR   SR  
241 06/09
None Zakoni 2009 BS  
0 06/13 Zakon o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina Zeničko-dobojskog kantona ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA ZENIČKO DOBOJSKI KANTON Zakoni 2013 BS  
0 06/18 Zakon o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina Zeničko-dobojskog kantona ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA ZENIČKO DOBOJSKI KANTON Zakoni 2018 BS  
0 12/20 Zakon izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina Zeničko-dobojskog kantona ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA ZENIČKO DOBOJSKI KANTON Zakoni 2020 BS  
1 06/09, 06/13, 06/18 i 12/20 Zakon o porezu na promet nekretnina Zeničko-Dobojskog kantona (Prečišćena neslužbena verzija) ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA ZENIČKO DOBOJSKI KANTON Zakoni 2021 BS  
242 07/02
None Zakoni 2002 BS  
336 17/99
None Zakoni 1999 HR  
668 6/04
None Zakoni 2004 BS  
0 18/04 Ispravka Zakona o prezu na promet nekretnina USK Zakon o porezu na promet nekretnina USK Zakoni 2004 BS  
670 8/00, 5/04 i 11/08
None Zakoni 2008 BS  
707 28/18
None Zakoni 2018 BS   HR   SR  
848 16/20
239 Zakoni 2020 BS   HR   SR