Zakon: ZUNP - Zakon o ublazavanju negativnih ekonomskih posljedica, dokumenti: zakoniRedoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
801 28/20
None Zakoni 2020 BS   HR  
0 05/20 ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH POSLJEDICA UZROKOVANIH STANJEM NESREĆE BPK GORAZDE ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA Zakoni 2020 BS  
0 18/20 ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA Zakoni 2020 BS   HR  
0 03/20 ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA IZAZVANIH EPIDEMIJOM KORONAVIRUSA (COVID-19) I POTPORI EKONOMIJI NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANJIE-KANTONA ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA Zakoni 2020 BS   HR