Zakon: ZR - Zakon o radu, dokumenti: ostaloRedoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
615 48/16
None ostalo 2016 BS   HR   SR  
0 62/16 Opći kolektivni ugovor o izmjenama Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ostalo 2016 BS  
0 48/16 i 62/16 - ispravka Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (prečišćena neslužbena verzija teksta) Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ostalo 2016 BS