Zakon: ZR - Zakon o radu, dokumenti:Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
538 95/15
None uredbe 2015 BS   HR  
596 26/16
None Zakoni 2016 BS  
0 89/18 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu ZAKON O RADU Zakoni 2018 BS   HR   SR  
0 26/16 i 89/18 ZAKON O RADU (Prečišćena neslužbena verzija teksta) ZAKON O RADU Zakoni 2018 BS   HR   SR  
615 48/16
None ostalo 2016 BS   HR   SR  
0 62/16 Opći kolektivni ugovor o izmjenama Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ostalo 2016 BS  
0 48/16 i 62/16 - ispravka Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (prečišćena neslužbena verzija teksta) Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ostalo 2016 BS