Zakon: Z9 - Finansijska konsolidacija, dokumenti:Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
197 52/14
None Zakoni 2014 BS  
0 36/18 Zakon o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ZAKON O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2018 BS  
0 54/19 Zakon o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ZAKON O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2019 BS  
0 52/14, 36/18 i 54/19 ZAKON O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Prečišćena neslužbena verzija teksta) ZAKON O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2019 BS  
198 81/08
None Zakoni 2008 BS  
0 109/12 ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PREMA OBRAČUNATIM, A NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA U PERIODU OD 2009. DO 2015. GODINE ZAKON O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PREMA OBRAČUNATIM, A NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA U PERIODU OD 2009. DO 2015. GODINE Zakoni 2012 BS  
0 05/14 ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PREMA OBRAČUNATIM, A NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA U PERIODU OD 2009. DO 2015. GODINE ZAKON O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PREMA OBRAČUNATIM, A NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA U PERIODU OD 2009. DO 2015. GODINE Zakoni 2014 BS  
202 70/14
None uredbe 2014
0 13/15 Uredba o dopuni Uredbe o postupku finansijke konsolidacije privrednih društava u FBiH UREDBA O POSTUPKU FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA uredbe 2015 BS  
203 25/06
None Zakoni 2006 BS   HR  
204 75/09
None odluke 2009 BS   HR  
332 35/06
None uputstva 2006 BS  
333 62/06
None uputstva 2006 BS  
662 74/17
None uredbe 2017 BS  
0 84/18 Uredba o izmjenama Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine UREDBA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE uredbe 2018 BS  
0 48/19 Uredba o izmjeni Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine UREDBA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE uredbe 2019 BS  
0 74/17, 84/18 i 48/19 UREDBA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Prečišćena neslužbena verzija teksta) UREDBA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE uredbe 2019 BS