Zakon: Z5 - Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, dokumenti: uredbeRedoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
179 15/98
None uredbe 1998 BS   HR  
0 05/99 Uredba o dopuni Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti Uredba o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti uredbe 1999 BS   HR