Zakon: Z5 - Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, dokumenti:Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
74 73/09
None pravilnici 2009 BS   HR  
0 38/10 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA pravilnici 2010 BS   HR  
0 77/10 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o podnošenju prijava za upis u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA pravilnici 2010 BS   HR  
0 09/11 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA pravilnici 2011 BS   HR  
0 01/13 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA pravilnici 2013 BS   HR   SR  
0 83/14 Pravilnik o izmjenama Pravilnikao podnošenju prijava za upis i primjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA pravilnici 2014 BS   HR  
0 01/15 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA pravilnici 2015 BS   HR   SR  
0 48/16 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA pravilnici 2016 BS   HR   SR  
0 25/17 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA pravilnici 2017 BS   HR   SR  
0 53/19 Pravilnik o dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA pravilnici 2019 BS  
0 93/19 Pravilnik o izmjeni pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA pravilnici 2019 BS   HR  
0 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17, 53/19 i 93/19 PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA (Prečišćena neslužbena verzija teksta) PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA pravilnici 2019 BS  
171 42/09
None Zakoni 2009 BS   HR  
0 109/12 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa Zakon o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa Zakoni 2012 BS   HR   SR  
0 86/15 Zakon o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu,registracije, kontrole i naplate doprinosa Zakon o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa Zakoni 2015 BS   HR   SR  
0 30/16 Zakon o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole i naplate doprinosa Zakon o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa Zakoni 2016 BS  
0 42/09,109/12,86/15,30/16 ZAKON O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA (Prečišćena neslužbena verzija teksta) Zakon o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa Zakoni 2016 BS  
179 15/98
None uredbe 1998 BS   HR  
0 05/99 Uredba o dopuni Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti Uredba o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti uredbe 1999 BS   HR