Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
205 16/02
None Zakoni 2002 BS  
0 19/02 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Zakoni 2002 BS  
0 43/04 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Zakoni 2004 BS  
1 08/06 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Zakoni 2006 BS  
3 76/06 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Zakoni 2006 BS  
0 76/07 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Zakoni 2007 BS  
211 06/98
None Zakoni 1998 BS  
0 08/00 ZAKON IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI ZAKON O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI Zakoni 2000 BS   HR  
0 45/10 ZAKON IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI ZAKON O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI Zakoni 2010 BS  
0 43/13 ZAKON IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI ZAKON O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI Zakoni 2013 BS  
0 98/17 Zakon o izmjeni zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi ZAKON O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI Zakoni 2017 BS  
0 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17 Zakon o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi - Precisceni tekst ZAKON O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI Zakoni 2017 BS  
219 02/13
None odluke 2013 BS  
8 00/00 ODLUKA IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI KOMUNALNIH TAKSI NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI ODLUKA O VISINI KOMUNALNIH TAKSI NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI odluke 2013 BS  
222 01/13
None odluke 2013 BS  
223 01/13
None odluke 2013 BS  
224 07/13
None odluke 2013 BS  
225 01/13
None odluke 2013 BS  
226 08/13
None odluke 2013 BS  
227 02/13
None odluke 2013 BS  
229 01/11
None odluke 0 HR  
571 06/14
None odluke 2014 BS  
673 8/13
None odluke 2017 BS   HR   SR  
789 03/19
None odluke 2019 BS   HR