Zakon: PP - Platni promet , dokumenti: uredbeRedoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
461 72/15
None uredbe 2015 BS  
0 82/15 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovima novcem UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM uredbe 2015 BS   HR   SR  
0 72/15 i 82/15 UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM (Prečišćena neslužbena verzija teksta) UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM uredbe 2015 BS   HR   SR