Zakon: OP - Ostali propisi, dokumenti: zakoniRedoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
170 83/09
None Zakoni 2009 BS   HR  
0 15/21 Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH Zakoni 2021 BS   HR  
265 32/01
None Zakoni 2001 BS  
0 48/11 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BIH ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BIH Zakoni 2011 BS  
0 32/01, 48/11 ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA (Neslužbena prečišćena verzija teksta) ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BIH Zakoni 2015 BS   HR   SR  
267 49/06
None Zakoni 2006 BS  
0 76/11 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA Zakoni 2011 BS  
0 89/11 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA Zakoni 2011 BS  
285 27/05
None Zakoni 2005 BS  
0 68/05 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2005 BS  
0 43/09 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2009 BS  
0 63/14 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2014 BS  
0 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14 ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FBIH (Prečišćena neslužbena verzija teksta) ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2015 BS   HR   SR  
289 04/00
None Zakoni 2000 BS  
0 49/00 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA PRAVNIH OSOBA U SUDSKI REGISTAR ZAKON O POSTUPKU UPISA PRAVNIH OSOBA U SUDSKI REGISTAR Zakoni 2000 BS  
0 32/01 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA PRAVNIH OSOBA U SUDSKI REGISTAR ZAKON O POSTUPKU UPISA PRAVNIH OSOBA U SUDSKI REGISTAR Zakoni 2001 BS  
0 13/03 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA PRAVNIH OSOBA U SUDSKI REGISTAR ZAKON O POSTUPKU UPISA PRAVNIH OSOBA U SUDSKI REGISTAR Zakoni 2003 BS  
0 50/03 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA PRAVNIH OSOBA U SUDSKI REGISTAR ZAKON O POSTUPKU UPISA PRAVNIH OSOBA U SUDSKI REGISTAR Zakoni 2003 BS  
294 64/07
None Zakoni 2007 BS  
0 80/11 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2011 BS  
296 111/12
None Zakoni 2012 BS  
300 76/06
None Zakoni 2006 BS  
0 100/08 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2008 BS  
0 32/10 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2010 BS  
429 47/10
None Zakoni 2010 BS  
434 02/98
None Zakoni 1998 BS  
0 48/99 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU Zakoni 1999 BS  
0 2015 ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU (prečišćena neslužbena verzija teksta ) ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU Zakoni 2015 BS  
436 09/05
None Zakoni 2005 BS  
437 35/03
None Zakoni 2003 BS  
0 37/03 ZAKON O ISPRAVCI ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH Zakoni 2003 BS  
0 56/03 ZAKON O ISPRAVCI ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FBIH ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH Zakoni 2003 BS  
0 78/04 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH Zakoni 2004 BS  
0 28/05 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH Zakoni 2005 BS  
0 55/06 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH Zakoni 2006 BS  
0 27/07 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH Zakoni 2007 BS  
0 53/07 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH Zakoni 2007 BS  
0 09/09 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH Zakoni 2009 BS  
0 12/10 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH Zakoni 2010 BS  
0 08/13 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH Zakoni 2013 BS  
0 59/14 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH Zakoni 2014 BS  
449 71/14
None Zakoni 2014 BS  
450 36/03
None Zakoni 2003 BS  
0 37/03 ZAKON O ISPRAVCI KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BIH KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BIH Zakoni 2003 BS  
0 21/04 ZAKON O ISPRAVCI KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BIH KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BIH Zakoni 2004 BS  
0 69/04 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BIH Zakoni 2004 BS  
0 18 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BIH 0 Dokument nije dostupan!
0 18/05 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BIH KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BIH Zakoni 2005 BS  
0 42/10 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BIH KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BIH Zakoni 2010 BS  
0 42/11 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BIH KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BIH Zakoni 2011 BS  
0 59/14 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BIH KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BIH Zakoni 2014 BS  
0 76/14 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BIH KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BIH Zakoni 2014 BS  
0 75/17 ZAKON O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BIH Zakoni 2017 BS  
508 81/15
None Zakoni 2015 BS   HR   SR  
608 46/16
None Zakoni 2016 BS   HR  
612 48/16
None Zakoni 2016 BS   HR   SR  
663 75/17
450 Zakoni 2017 BS  
852 15/21
170 Zakoni 2021 BS   HR