Zakon: JP - Javni prihodi, dokumenti:Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
485 1/10
None pravilnici 2010 BS   HR   SR  
486 1/07
None pravilnici 2007 BS   HR   SR  
488 4/12
None pravilnici 2012 BS   HR   SR  
489 6/05
None pravilnici 2005 BS   HR   SR  
490 10/04
None pravilnici 2004 BS   HR   SR  
0 7/08 Pravilnik o dopuni Pravilnika o procedurama za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora Kantona Livno PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA LIVNO pravilnici 2008 BS   HR   SR  
0 7/13 Pravilnik o dopunama Pravilnika o procedurama za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Kantona Livno PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA LIVNO pravilnici 2013 BS   HR   SR  
552 47/04
None pravilnici 2004 BS  
565 22/06
None Zakoni 2006 BS   HR   SR  
566 43/08
None Zakoni 2008 BS   HR   SR  
567 22/09
None Zakoni 2009 BS   HR   SR  
568 35/14
None Zakoni 2014 BS   HR   SR  
569 94/15
None Zakoni 2015 BS   HR   SR  
704 20/18
None pravilnici 2018 BS   HR   SR  
0 16/20 Izmjena Pravilnika o procedurama za povrat i preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa JRT FBiH i postupku umanjenja obaveze PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT, PREKNJIŽAVANJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I POSTUPKU UMANJENJA OBAVEZA pravilnici 2020 BS   HR  
0 20/18 i 16/20 Pravilnik o procedurama za povrat, preknjizavanje pogresno/vise uplacenih javnih prihoda sa JRT FBiH i postupku umanjenja obaveza – preciscena nesluzbena PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT, PREKNJIŽAVANJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I POSTUPKU UMANJENJA OBAVEZA pravilnici 2020 BS  
705 33/16
None pravilnici 2016 BS   HR   SR  
0 89/16 Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2016 BS   HR   SR  
0 9/17 Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2017 BS   HR   SR  
0 33/17 Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2017 BS   HR   SR  
0 67/17 Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2017 BS   HR   SR  
0 09/18 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2018 BS   HR   SR  
0 27/18 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2018 BS  
1 55/18 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2018 BS   HR   SR  
1 105/18 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2018 BS   HR  
0 18/19 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2019 BS  
0 41/19 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2019 BS  
0 98/19 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne u Hercegovine PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2019 BS   HR  
0 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19 i 98/19 PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (Prečišćena neslužbena verzija teksta) PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2019 BS  
817 54/20
None pravilnici 2020 BS   HR  
0 63/20 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine pravilnici 2020 BS   HR  
0 88/20 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine pravilnici 2020 BS   HR   SR  
0 28/21 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine pravilnici 2021 BS  
1 54/20, 55/20-ispravka, 63/20, 88/20 i 28/21 Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (prečišćena neslužbena verzija teksta) Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine pravilnici 2021 BS  
818 19/19
None pravilnici 2019 BS   HR   SR  
844 50/20
None pravilnici 2020 BS   HR   SR  
867 28/21
817 pravilnici 2021 BS