print

Pristup informacijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine


U prilogu možete preuzeti "Vodič za pristup informacijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine", koji ima za cilj pružanje pomoći podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom Porezne uprave Federacije BiH. 
Takođe, možete preuzeti "Obrazac za pristup informacijama".

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA POREZNE UPRAVE FBIH
OBRAZAC ZA PRISTUP INFORMACIJAMA