print

Publikacije i informacije


Publikacije

 

 

Pristup informacijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

U prilogu možete preuzeti "Vodič za pristup informacijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine", koji ima za cilj pružanje pomoći podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom Porezne uprave Federacije BiH. 
Takođe, možete preuzeti "Tiskovnicu za pristup informacijama".

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA POREZNE UPRAVE FBIH
TISKOVNICA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Video spotovi

 

Preuzimanje i instaliranje certifikata za pristup nPIS/EJS aplikacijama

 

 

Rokovi za podnošenje poreznih prijava

 

 

Traži fiskalni račun