print

Publikacije i informacije


Publikacije

 

 

Pristup informacijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

U prilogu možete preuzeti "Vodič za pristup informacijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine", koji ima za cilj pružanje pomoći podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom Porezne uprave Federacije BiH. 
Takođe, možete preuzeti "Tiskovnicu za pristup informacijama".

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA POREZNE UPRAVE FBIH
TISKOVNICA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Video spotovi

Provjera uplaćenih doprinosa za zaposlenike

 

 

Rokovi za podnošenje poreznih prijava

 

 

Traži fiskalni račun