print

Fiskalizacija - Interlinea


Interlinea d.o.o.  (Slovna oznaka C, ovlašteni)

Adresa:

Marka Marulića 2, Sarajevo

Kontakt:

+387 33 640 094

Faks:

+387 33 640 094

Web site:

www.interlinea.ba

E-mail:

-

JIB

4200277460002

 

 

Broj rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika:

Rješenje Federalnog ministarstva finasija, broj 05-02-5524-6/10 od 14. 07. 2010. god.

Odobreni fiskalni sistemi:

 

Fiskalna kasa - pisač CR 29P
Terminal CR29T
Softverska aplikacija I-Driver

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-02-5524-6-2/10 od 04.07.2011. godine.

     

 

SLOVNA OZNAKA: CA

NAZIV: CR 29P - kasa/pisač

OZNAKA KASE: CR 29P 

OZNAKA ŠTAMPAČA: CR 29P

OZNAKA TERMINALA: CR29T

OZNAKA SOFTVERA:I-Driver

 

Ovlašteni servisi: 
Preuzmite listu