print

Podnošenje Obrazac MIP-1023 na elektronskom mediju


- Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak -

Poslodavci koji imaju više od 5 zaposlenika dužni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave podatke iz obrasca MIP -1023 dostavljati u elektronskoj formi na CD-u u propisanom XML formatu prema XSD šemi.

U cilju tačnijeg formiranja XML datoteke prema datoj XSD shemi, poslodavci i druga zainteresovana lica mogu koristiti aplikaciju MIP-1023.rar u kojoj mogu izvršiti unos, izmjenu, brisanje, štampanje i dr. potrebne operacije u vezi obrasca MIP- 1023. Aplikacija MIP-1023.rar se može koristiti i za provjeru formata XML datoteka, jer dozvoljava da se u aplikaciju uveze formirana XML datoteka.
 

Upustva za formatiranje obrasca, instalaciju i korištenje aplikacije mogu se preuzeti ovdje:

Primjer XML datoteke za MIP-1023 obrazac: