Realizacija ugovora u 2018. godini za period januar 2018.godine - juni 2018.godine. 

22.06.2018 / Više ...

Realizacija ugovora u 2018. godini I-III

29.03.2018 / Više ...

Realizacija ugovora u 2018. godini I-II

27.02.2018 / Više ...

Realizacija ugovora u 2017. godini

19.01.2018 / Više ...

Praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2016.godinu.

24.04.2017 / Više ...