Realizacija ugovora u 2018. godini za period januar - decembar 2018. godine

03.01.2019 / Više ...

Realizacija ugovora u 2018. godini za period januar 2018. godine - septembar 2018. godine

01.10.2018 / Više ...

Realizacija ugovora u 2018. godini za period januar 2018.godine - juni 2018.godine. 

22.06.2018 / Više ...

Realizacija ugovora u 2018. godini I-III

29.03.2018 / Više ...

Realizacija ugovora u 2018. godini I-II

27.02.2018 / Više ...