Realizacija Ugovora/Okvirnog sporazuma u 2019. godini za period januar – decembar 2019. godine

08.01.2020 / Više ...

Realizacija ugovora u 2019. godini za period januar – septembar 2019. godine  

03.10.2019 / Više ...

Realizacija ugovora u 2019. godini za period januar - juni 2019. godine  

10.07.2019 / Više ...

Realizacija ugovora u 2019. godini za period januar - mart 2019. godine

05.04.2019 / Više ...

Realizacija ugovora u 2018. godini za period januar - decembar 2018. godine

03.01.2019 / Više ...