Realizacija Ugovora/Okvirnih sporazuma u 2022. godini za period januar – juni 2022. godine

08.07.2022 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnih sporazuma u 2022. godini za period januar – mart 2022. godine

31.03.2022 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnih sporazuma u 2021. godini za period januar – decembar 2021. godine  

03.01.2022 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnih sporazuma u 2021. godini za period januar – septembar 2021. godine  

04.10.2021 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnog sporazuma u 2021. godini za period januar – juni 2021. godine

05.07.2021 / Više ...