Odluka o izmjeni Plana nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2019. godinu rb. 32  

13.06.2019 / Više ...

Odluka o dopuni Plana nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2019. godinu, rb. 129 

07.06.2019 / Više ...

Odluka o izmjeni Plana nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2019. godinu rb.99

31.05.2019 / Više ...

Odluka o izmjeni Plana nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2019. godinu rb.122

31.05.2019 / Više ...

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2019.godinu rb. 105. i 128.

17.05.2019 / Više ...