Odluka o dopuni Plana nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2019. godinu, rb.127

15.05.2019 / Više ...

Odluka o dopuni Plana nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2019. godinu, rb.126

26.04.2019 / Više ...

Odluka o izmjeni Plana nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2019.godinu, redbi broj 14-21 i 125.

25.04.2019 / Više ...

Odluka o izmjeni Plana nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2019.godinu, redni broj: 114. i 115.

10.04.2019 / Više ...

Odluka o izmjeni Plana nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2019.godinu

05.04.2019 / Više ...