Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2018.godinu

13.08.2018 / Više ...

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2018.godinu.

03.08.2018 / Više ...

Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018.godinu.

01.08.2018 / Više ...

Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018.godinu.

21.06.2018 / Više ...

Izvod iz Plana nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2018. godinu

09.03.2018 / Više ...