Odluka o obustavi postupka javne nabavke, isporuke, montiranja i puštanja u rad redomata – sistem čekanja u Poreznoj ispostavi Grada Mostara

25.03.2021 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge „Štampanje obrazaca i prekršajnih naloga za potrebe inspekcijskog nadzora“ .

23.03.2021 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke "Nabavka i isporuka auto guma za putnička motorna vozila za potrebe Porezne…

17.03.2021 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge redovnog tehničkog pregleda službenih vozila Porezne uprave Federacije BiH. 

17.03.2021 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka, isporuka i montaža mrežne opreme za potrebe opremanja novih prostorija Kantonalnog poreznog…

17.03.2021 / Više ...