Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, sa…

18.03.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge jednogodišnjeg produženja licence CHECKPOINT

13.03.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge redovnog šestomjesečnog servisa stabilnog sistema za automatsko gašenje požara u server sali PU FBiH…

07.03.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge pranja službenih vozila Porezne uprave Federacije BiH -  Kantonalni porezni ured Sarajevo (LOT…

07.03.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge pranja službenih vozila Porezne uprave Federacije BiH -  Središnji ured Sarajevo (LOT 1)

07.03.2019 / Više ...