Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Tekuće održavanje objekata i instalacija u objektima Porezne uprave Federacije BiH (LOT 9 – Usluge…

16.01.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Tekuće održavanje objekata i instalacija u objektima Porezne uprave Federacije BiH (LOT 8 – Usluge…

16.01.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Tekuće održavanje objekata i instalacija u objektima Porezne uprave Federacije BiH (LOT 7 – Usluge…

16.01.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Tekuće održavanje objekata i instalacija u objektima Porezne uprave Federacije BiH (LOT 6 – Usluge…

16.01.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Tekuće održavanje objekata i instalacija u objektima Porezne uprave Federacije BiH (LOT 5 – Usluge…

16.01.2019 / Više ...