Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge pranja službenih vozila Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Livno (LOT…

27.02.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge pranja službenih vozila Porezne uprave Federacije BiH (LOT 3 – LOT 8)

27.02.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge povezivanje lokacija Porezne uprave Federacije BiH u VPN mrežu sa internet pristupom zasnovanom na…

26.02.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge čišćenja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH, Kantonalnog poreznog ureda…

20.02.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge čišćenja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH, Kantonalnog poreznog ureda…

20.02.2019 / Više ...