Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Tekuće održavanje objekata i instalacija u objektima Porezne uprave Federacije BiH (LOT 4 – Usluge…

16.01.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Tekuće održavanje objekata i instalacija u objektima Porezne uprave Federacije BiH (LOT 3 – Usluge…

16.01.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Tekuće održavanje objekata i instalacija u objektima Porezne uprave Federacije BiH (LOT 2 – Usluge…

16.01.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Tekuće održavanje objekata i instalacija u objektima Porezne uprave Federacije BiH (LOT 1 – Usluge…

16.01.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe/opreme CISCO ruter (C891F-K9 ) - 12 komada

10.01.2019 / Više ...