Nabavka i isporuka sredstava za održavanje lične higijene uposlenika Porezne uprave Federacije BiH“ – okvirni sporazum u trajanju od 3 godine…

14.05.2019 / Više ...

Postupak javne nabavke licence Symantec Secure Site 1 year za domenu edoprinosi.fpu.gov.ba i fiskal.fisk.fpu.gov.ba 

08.05.2019 / Više ...

Ponovni postupak javne nabavke građevinskih radova za adaptaciju i uređenje prostora ZPP-a za potrebe Porezne ispostave Kladanj.

08.05.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge najma multifunkcijskih uređaja za potrebe Porezne uprave Federacije BiH.

08.05.2019 / Više ...

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Orašje, sa uračunatim…

30.04.2019 / Više ...