Odluke o poništenju postupka javne nabavke za usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH…

31.03.2020 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za „Održavanje nPIS 1,2,3, dodatni zahtjevi i razmjena podataka informacionog sistema u Poreznoj upravi Federacije BiH“ za…

27.03.2020 / Više ...

„Monitoring objekata sa intervencijom i pozivom i redovno održavanje sistema tehničke zaštite u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH“, LOT 1…

25.03.2020 / Više ...

Postupak javne nabavke usluge prijevoza oduzete robe u postupcima prisilne naplate i inspekcijskog nadzora i prijevoza stvari za KPU Zenica, KPU Tuzla…

24.03.2020 / Više ...

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Bihać i pripadajućih…

16.03.2020 / Više ...