Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge „Adaptivni zahtjevi za softverska rješenja koja su podrška poslovnim procesima u Poreznoj upravi…

14.08.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinskih radova „Nabavka i ugradnja laminata sa svim materijalom, predradovima i završnim radovima u…

06.08.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku „IronPort mail security licence“

06.08.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinskih radova „Adaptacija kancelarija u Središnjem uredu Sarajevo, broj: 001 B (3 kancelarije i…

01.08.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinskih radova „Izmjena i ugradnja otvora (stolarije sa završnim građevinskim radovima) u Poreznoj ispostavi…

29.07.2019 / Više ...