Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke "Aplikativno rješenje implementacije odredbi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica"

01.06.2020 / Više ...

Pružanje usluga i podrška sistemu on-line uvezivanja kladionica i automat klubova sa serverom Porezne uprave Federacije BiH za period 2020. – 2022.…

01.06.2020 / Više ...

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH, sa uračunatim sredstvima i materijalom za čišćenje…

15.05.2020 / Više ...

Odluka o poništenju ponovnog otvorenog postupka javne nabavke za usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Kantonalnog poreznog…

12.05.2020 / Više ...

Odluka o poništenju ponovnog otvorenog postupka javne nabavke „Nabavka i ugradnja profesionalnih klima uređaja za preciznu klimatizaciju prostora server sobe (server…

12.05.2020 / Više ...