Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za „Unaprjeđenje kapaciteta za backup podataka i ubrzanje istih“ za potrebe Porezne uprave…

06.12.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe „Nabavka i isporuka autoguma za službena putnička motorna vozila Porezne uprave Federacije BiH“

02.12.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke i ugradnje PVC dvokrilnih ulaznih vrata, ostakljenih sa mehanizmom u Poreznoj ispostavi Cazin i završnom…

02.12.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge „Obnova Symantec (Digicert) licenci za dvije domene: za domenu npis.fpu.gov.ba i ejs.fpu.gov.ba"

02.12.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku izvještajne mobilne platforme za projekat „Unaprjeđenje ISPF aplikacije u skladu sa zahtjevima Federalnog ministarstva…

02.12.2019 / Više ...