Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge aplikativnog softvera „Adaptivni zahtjevi za softverska rješenja koja su podrška poslovnim procesima u…

10.12.2018 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge „Adaptacije i uređenja službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Bihać”: LOT 1 - Adaptacija i uređenje…

06.12.2018 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge zamjene i rekonstrukcije spuštenog stropa u zgradi Porezne uprave Federacije BiH - Središnji…

06.12.2018 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Adaptacija i uređenje službenih prostorija prisilne naplate Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo (prostorije u ulici Hasana…

06.12.2018 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Adaptacija i uređenje prostora ZPP-a za potrebe Porezne ispostave Kladanj"

03.12.2018 / Više ...