Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za „Tehničko održavanje informacionog sistema podrške fiskalizaciji – ISPF za period 2020. godine“

21.02.2020 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za „Produženje hardverske podrške za HP 3PAR 7400 storage sa pripadajućim licencama“

21.02.2020 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka i ugradnja profesionalnih klima uređaja za preciznu klimatizaciju prostora server sobe (server sale) Porezne…

21.02.2020 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija sa uračunatim svim sredstvima i materijalom za čišćenje…

19.02.2020 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija sa uračunatim svim sredstvima i materijalom za čišćenje…

13.02.2020 / Više ...