Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - direktni sporazum

11.10.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kompjuterske opreme za projekat unapređenja ISPF aplikacije u skladu sa zahtjevima FMF-a…

25.09.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za aplikativno rješenje „Unapređenje ISPF aplikacije u skladu sa zahtjevima Federalnog ministarstva finansija i Porezne uprave…

20.09.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinskih radova „Adaptacija i uređenje prostora u Središnjem uredu Sarajevo“

19.09.2019 / Više ...

Odluka o obustavi otvorenog postupka javne nabavke i isporuke kompjuterske opreme za projekat unapređenja ISPF aplikacije u skladu sa zahtjevima Federalnog…

16.09.2019 / Više ...