Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe "Nabavka i isporuka skenera - 10 komada" za Potrebe Porezne uprave Federacije BiH.

21.06.2018 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge "Preventivno i tekuće održavanje klima uređaja u server sali Porezne uprave Federacije BiH"…

21.06.2018 / Više ...

Odluka o poništenju postupka nabavke "Sanacija krova na poslovnom prostoru koji koristi Kantonalni porezni ured Ljubuški - Porezna ispostava Ljubuški"

29.05.2018 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku „Proširenje za HP 3Par 7400 storage“  za potrebe Porezne uprave Federacije BiH.

18.05.2018 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: "Adaptacija poslovnih prostorija koje koristi Kantonalni porezni ured Bihać – Porezna ispostava Ključ“.

09.05.2018 / Više ...