Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku lož ulja – ekstra lako, LUEL BAS EN 1002 za Kantonalni porezni…

07.01.2021 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge „Tehničko održavanje informacionog sistema podrške fiskalizaciji – ISPF”

05.01.2021 / Više ...

Postupak javne nabavke „Nabavka i isporuka goriva za putničke službene automobile Porezne uprave Federacije BiH“, kako slijedi:  LOT 1 – Odluka o…

28.12.2020 / Više ...

Odluka o obustavi postupka javne nabavke „Dodatni komunikacijski link za potrebe podrške projekta unapređenja ISPF aplikacije sa minimalnom brzinom 500/500Mbps”  

21.12.2020 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovnom otvorenom postupku javne nabavke "Adaptacija i uređenje službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Mostar -…

04.12.2020 / Više ...