Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u postupku javne nabavke "Štampanje obrazaca i prekršajnih naloga za potrebe inspekcijskog nadzora“ Porezne uprave Federacije…

20.04.2021 / Više ...

Nabavka, isporuka i montiranje metalnih arhivskih polica u Poreznoj upravi Federacije BiH - Središnji ured Sarajevo

16.04.2021 / Više ...

Usluge izrade glavnog projekta i usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova za adaptacije i rekonstrukcije službenih prostorija Porezne uprave Federacije BiH

14.04.2021 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Hardwerski firewall sa pripadajućim licencama"

12.04.2021 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku sredstava za čišćenje, dezinfekciju prostorija i ruku, održavanje higijene u službenim prostorijama…

07.04.2021 / Više ...