Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke sredstava za čišćenje (održavanje higijene u službenim prostorijama) za potrebe Porezne uprave Federacije…

17.04.2019 / Više ...

Ponovni postupak javne nabavke usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila Porezne uprave Federacije BiH u vangarantnom roku - okvirni sporazum u…

16.04.2019 / Više ...

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku usluge osiguranja uposlenika Porezne uprave Federacije BiH

15.04.2019 / Više ...

Postupak javne nabavke usluge pranja službenih vozila Porezne uprave Federacije BiH – okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na period od 3…

12.04.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu „Osiguranje uposlenika Porezne uprave Federacije BiH od nesretnog slučaja (kolektivno osiguranje)“ – Okvirni sporazum…

01.04.2019 / Više ...