Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge „Osiguranje motornih vozila Porezne uprave Federacije BiH po osnovu autoodgovornosti prema trećim licima“…

24.09.2021 / Više ...

Odluka o obustavi postupka javne nabavke usluge redovnog tehničkog pregleda službenih vozila Porezne uprave Federacije BiH

20.09.2021 / Više ...

Postupak javne nabavke usluge „Kolektivno osiguranje zaposlenika Porezne uprave Federacije BiH“- Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na period od tri (3) godine,…

17.09.2021 / Više ...

Usluge spajanja na dojavni centar postojećih sistema tehničke zaštite, monitoringa sistema tehničke zaštite (alarma) objekata od 00-00 do 24:00 sa intervencijom…

14.09.2021 / Više ...

Usluge izrade projekata adaptacije i usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova za adaptacije i rekonstrukcije službenih prostorija koje su dodijeljene na…

03.09.2021 / Više ...