Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Adaptacija i uređenje prostora ZPP-a u Odžaku za potrebe smještaja Porezne…

17.05.2022 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Adaptacija i uređenje prostora ZPP-a u Donjem Vakufu za potrebe smještaja…

16.05.2022 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Potpuno kasko osiguranje službenih putničkih motornih vozila Porezne uprave Federacije BiH"…

16.05.2022 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Adaptacija i uređenje prostora ZPP-a u Varešu za potrebe smještaja Porezne…

13.05.2022 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge „Produženje podrške za Checkpoint 6600 uređaje, sa svim pripadajućim licencama“

11.05.2022 / Više ...