Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge monitoringa objekata sa intervencijom i SMS notifikacijom u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH…

06.02.2018 / Više ...

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04,…

01.12.2017 / Više ...

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04,…

01.12.2017 / Više ...

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04,…

01.12.2017 / Više ...

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04,…

01.12.2017 / Više ...