Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge za adaptivne zahtjeve za softverska rješenja koja su podrška poslovnim procesima u Poreznoj…

07.08.2020 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, montiranje i ugradnju automatskih senzorskih ulaznih vrata na zgradi Kantonalnog poreznog ureda Zenica sa završnom građevinskom…

07.08.2020 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Monitoring objekata sa intervencijom i pozivom i redovno održavanje sistema tehničke zaštite u organizacionim jedinicama…

21.07.2020 / Više ...

Nabavka građevinskih radova na sanaciji fekalne instalacije u Središnjem uredu Sarajevo i priključenje na novoformiranu kanalizacionu mrežu (UNUTRAŠNJI RADOVI) - LOT…

17.07.2020 / Više ...

Nabavka građevinskih radova za sanaciju glavne odvodne kanalizacione mreže Porezne uprave Federacije BiH – Središnjeg ureda Sarajevo (VANJSKI RADOVI) – LOT…

17.07.2020 / Više ...