Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, ugradnju i montiranje LED rasvjetnih tijela (LED paneli) u objektu Središnjeg ureda Sarajevo  

30.11.2021 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge „Optički komunikacioni link za DR lokaciju Mostar”

29.11.2021 / Više ...

Odluka o poništenju ponovnog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Tuzli za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Tuzla

16.11.2021 / Više ...

Odluka za najpovoljniju ponudu u ponovnom postupku provođenja Javnog poziva za prikupljanja ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Orašju za smještaj…

12.11.2021 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH, sa…

12.11.2021 / Više ...