Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Blade servera (2 komada) za potrebe Porezne uprave Federacije BiH

06.04.2018 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laptopa sa torbom za potrebe Porezne uprave Federacije BiH

04.04.2018 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku racunara za potrebe Porezne uprave Federacije BiH

04.04.2018 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za preventivno i tekuće održavanje klima uređaja u server sali Porezne uprave Federacije BiH

07.03.2018 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge monitoringa objekata sa intervencijom i SMS notifikacijom u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH…

06.02.2018 / Više ...