Odluka o poništenju postupka javne nabavke aplikativnog softvera „Adaptivni zahtjevi za softverska rješenja koja su podrška poslovnim procesima u Poreznoj upravi Federacije…

16.10.2018 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Kantonalnog poreznog ureda Ljubuški -…

11.10.2018 / Više ...

Odluka o poništenju ponovnog postupka javne nabavke „Sanacija krova na poslovnom prostoru koji koristi Kantonalni porezni ured Ljubuški – Porezna ispostava…

09.10.2018 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke kancelarijskog namještaja za potrebe Porezne uprave Federacije BiH (LOT 2 - Nabavka i…

28.09.2018 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke kancelarijskog namještaja za potrebe Porezne uprave Federacije BiH (LOT 1 - Nabavka i…

28.09.2018 / Više ...