Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge pranja službenih vozila Porezne uprave Federacije BiH  - okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na…

21.06.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke IronPort mail security licence za potrebe Porezne uprave Federacije BiH - okvirni sporazum sa jednim ponuđačem…

31.05.2019 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računara (all in one) - 70 komada za potrebe Porezne uprave Federacije BiH

31.05.2019 / Više ...

Postupak javne nabavke licence Blucoat secure web gateway - LOT 1 i 8 port upgrade za HP SAN Switch - LOT…

29.05.2019 / Više ...

Ponovni otvoreni postupak javne nabavke za tekuće i investiciono održavanje objekata i instalacija u objektima Porezne uprave Federacije BiH - usluge…

29.05.2019 / Više ...