Odluka o poništenju ponovnog postupka javne nabavke "Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Porezne uprave Federacije BiH", po LOT-ovima: LOT…

10.08.2018 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku skenera za potrebe Porezne uprave Federacije BiH (10 komada)  

10.08.2018 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke aplikativnog softvera „Adaptivni zahtjevi za softverska rješenja koja su podrška poslovnim procesima u Poreznoj upravi…

02.08.2018 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge „Izrada izvedbenog projekta i usluge nadzornog organa za adaptaciju i uređenje prostora ZPP-a za…

20.07.2018 / Više ...

Odluka o poništenju ponovnog postupka javne nabavke "Sanacija krova na poslovnom prostoru koji koristi Kantonalni porezni ured Ljubuški – Porezna ispostava…

17.07.2018 / Više ...