Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge “Štampanje obrazaca prekršajnih naloga sa uplatnicama“ za potrebe Porezne uprave Federacije BiH

20.01.2020 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Tehničko održavanje informacionog sistema podrške fiskalizaciji – ISPF“

15.01.2020 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Produženje hardverske podrške za HP 3PAR 7400 storage sa pripadajućim licencama“

15.01.2020 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Održavanje informacionog sistema i licencnog softvera Porezne uprave Federacije BiH“    

13.01.2020 / Više ...

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke    

10.01.2020 / Više ...