Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovnom otvorenom postupku javne nabavke "Nadogradnja informacionog sistema u cilju organizacionih izmjena i automatizacija procesa…

22.12.2022 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovom otvorenom postupku javne nabavke usluge "Usluge čišćenja i održavanja higijene sa uključenim sredstvima za…

20.12.2022 / Više ...

"Usluge čišćenja i održavanja higijene sa uključenim sredstvima za čišćenje službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Bihać i pripadajućih organizacionih jedinica" - Okvirni…

13.12.2022 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: "Usluge čišćenja i održavanja higijene sa uključenim sredstvima za čišćenje službenih prostorija…

05.12.2022 / Više ...