Ponovni otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i isporuku goriva za putničke službene automobile Porezne uprave Federacije BiH: LOT 1 -…

15.02.2019 / Više ...

Odluka o obustavi otvorenog postupka javne nabavke „Nabavka i isporuka sredstava za održavanje lične higijene uposlenika Porezne uprave Federacije BiH“ – okvirni…

15.02.2019 / Više ...

Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila Porezne uprave Federacije BiH u vangarantnom roku – okvirni sporazum sa jednim ponuđačem u…

15.02.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge za tekuće održavanje objekata i instalacija u objektima Porezne uprave Federacije BiH - “usluge hausmajstora…

14.02.2019 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH…

14.02.2019 / Više ...