Zbog redovnih radova na održavanju informacionog sistema, dana 13.07. i 14.07.2019. godine, će biti onemogućeno korištenje svih aplikacija/e-usluga Porezne uprave Federacije…

09.07.2019 / Više ...

U skladu sa odredbama člana 57. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10,…

24.05.2019 / Više ...

Obavještavaju se svi porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu da je Porezna uprava Federacije BiH…

21.05.2019 / Više ...


U cilju informisanja poreznih obveznika Porezna uprava Federacije BiH objavljuje podatke o visini naknade za izdavanje jednog bloka tombolskih kartica (333…

14.03.2019 / Više ...