Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.12.2021. godine iznosio je 533.034. Ovaj broj manji je za 719…
07.01.2022 / Više ...

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 27.12.2021. godine iznosio je 533.668. Ovaj broj manji je za 498 u…
31.12.2021 / Više ...

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 20.12.2021. godine iznosio je 534.166. Ovaj broj veći je za 359…
24.12.2021 / Više ...

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 13.12.2021. godine iznosio je 533.807. Ovaj broj veći je za 567…
17.12.2021 / Više ...

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 06.12.2021.godine iznosio je 533.240. Ovaj broj manji je za 513 u…
10.12.2021 / Više ...