U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, organizacione jedinice Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo su shodno svojim prostornim kapacitetima i broju stranaka…

07.03.2022 / Više ...

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada

08.02.2022 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije…

18.01.2022 / Više ...

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.12.2021. godine iznosio je 533.034. Ovaj broj manji je za 719…
07.01.2022 / Više ...

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 27.12.2021. godine iznosio je 533.668. Ovaj broj manji je za 498 u…
31.12.2021 / Više ...