Porezna uprava Federacije BiH je na osnovu analize podataka dostavljenih od banaka, koje djelatnost obavljaju na području Federacije BiH, konstatovala da…

12.07.2018 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je dana 05.05.2018. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona…

06.07.2018 / Više ...

U skladu sa odredbama člana 57. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10,…

06.07.2018 / Više ...

Poštovani porezni obveznici, obavještavamo vas da je u Poreznoj ispostavi Doboj Jug došlo do velikog kvara na glavnom optičkom kablu, pri…

04.06.2018 / Više ...