U cilju informisanja poreznih obveznika Porezna uprava Federacije BiH objavljuje podatke o visini naknade za izdavanje jednog bloka tombolskih kartica (333…

14.03.2019 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je na osnovu evidencije iz baze Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa o prijavljenim radnicima koji…

26.02.2019 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije…

30.01.2019 / Više ...


Obavještavamo javnost da privremeno nije u funkciji broj telefona 080 020 333 na koji su građani mogli Poreznoj upravi Federacije BiH…

07.01.2019 / Više ...