S obzirom da je 31.mart 2018. godine rok za predaju Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) za 2017. godinu i…

22.03.2018 / Više ...

Spisak poreznih obveznika dužnika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, na dan 31.12.2017. godine,…

30.01.2018 / Više ...

Spisak poreznih obveznika dužnika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, na dan 30.09.2017. godine,…

17.10.2017 / Više ...

Obavještavamo Vas da je od 01.10.2017. godine u primjeni novi Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji, identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika…

02.10.2017 / Više ...