Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 16.08.2021.godine iznosio je 526.384. Ovaj broj manji je za 135 u…

20.08.2021 / Više ...

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 09.08.2021.godine iznosio je 526.519.   Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica…
13.08.2021 / Više ...

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 02.08.2021.godine iznosio je 525.228.  
06.08.2021 / Više ...

Pregled poreznih obveznika dužnika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, na dan 30.06.2021.godine, možete preuzeti ovdje.

02.08.2021 / Više ...

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 26.07.2021.godine iznosio je 526.009.

30.07.2021 / Više ...