Porezna uprava Federacije BiH je na osnovu evidencije iz baze Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa o prijavljenim radnicima koji…

26.02.2019 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije…

30.01.2019 / Više ...


Obavještavamo javnost da privremeno nije u funkciji broj telefona 080 020 333 na koji su građani mogli Poreznoj upravi Federacije BiH…

07.01.2019 / Više ...

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08,…

19.12.2018 / Više ...