Spisak poreznih obveznika dužnika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, na dan 30.09.2018. godine,…

11.10.2018 / Više ...

Spisak poreznih obveznika dužnika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, na dan 30.06.2018. godine,…

18.07.2018 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je na osnovu analize podataka dostavljenih od banaka, koje djelatnost obavljaju na području Federacije BiH, konstatovala da…

12.07.2018 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je dana 05.05.2018. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona…

06.07.2018 / Više ...

Poštovani porezni obveznici, obavještavamo vas da je u Poreznoj ispostavi Doboj Jug došlo do velikog kvara na glavnom optičkom kablu, pri…

04.06.2018 / Više ...