Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.11.2021. godine iznosio je 533.753. Ovaj broj veći je za 2.504…
03.12.2021 / Više ...

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 22.11.2021. godine iznosio je 533.429. Ovaj broj veći je za 504…
26.11.2021 / Više ...

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 15.11.2021. godine iznosio je 532.925. Ovaj broj veći je za 848…
19.11.2021 / Više ...

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 08.11.2021.godine iznosio je 532.077. Ovaj broj veći je za 828 u…
12.11.2021 / Više ...

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada
02.11.2021 / Više ...