Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je dana 11.12.2018. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list"  javni konkurs za…

11.12.2018 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da u cilju kontrole i potpunijeg praćenja naplate dužnih javnih prihoda poduzima mjere u…

12.11.2018 / Više ...

Spisak poreznih obveznika dužnika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, na dan 30.09.2018. godine,…

11.10.2018 / Više ...

Spisak poreznih obveznika dužnika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, na dan 30.06.2018. godine,…

18.07.2018 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je na osnovu analize podataka dostavljenih od banaka, koje djelatnost obavljaju na području Federacije BiH, konstatovala da…

12.07.2018 / Više ...