Poštovani porezni obveznici, obavještavamo vas da je u Poreznoj ispostavi Doboj Jug došlo do velikog kvara na glavnom optičkom kablu, pri…

04.06.2018 / Više ...


S obzirom da je 31.mart 2018. godine rok za predaju Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) za 2017. godinu i…

22.03.2018 / Više ...

Spisak poreznih obveznika dužnika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, na dan 31.12.2017. godine,…

30.01.2018 / Više ...

Spisak poreznih obveznika dužnika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, na dan 30.09.2017. godine,…

17.10.2017 / Više ...