Spisak poreznih obveznika dužnika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, na dan 30.09.2017. godine,…

17.10.2017 / Više ...

Obavještavamo eksterne korisnike Informacionog sistema Porezne uprave FBiH – poslovne subjekte i knjigovodstvene servise, da aplikacije neće biti u funkciji od…

04.10.2017 / Više ...

Obavještavamo Vas da je od 01.10.2017. godine u primjeni novi Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji, identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika…

02.10.2017 / Više ...


Prodaja zaplijenjene imovine poreznog obveznika dužnika "Tvornica rezervnih dijelova" d.d. Vareš koja je zakazana za 12.7.2017. godine u 12,00 sati neće se održati…

10.07.2017 / Više ...