Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Livnu za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Livno - ponovni postupak

10.09.2020 / Više ...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Livnu za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Livno.

06.08.2020 / Više ...

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Zenica

17.10.2018 / Više ...

U Pozivu za dostavljanje ponuda za usluge iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama za uslugu monitoringa objekata sa intervencijom…

05.01.2018 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH - ugovorni organ, poziva vas da dostavite ponudu za uslugu monitoringa objekata sa intervencijom i SMS notifikacijom…

28.12.2017 / Više ...