Poziv za dostavljanje ponuda za usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Zenica

17.10.2018 / Više ...

U Pozivu za dostavljanje ponuda za usluge iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama za uslugu monitoringa objekata sa intervencijom…

05.01.2018 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH - ugovorni organ, poziva vas da dostavite ponudu za uslugu monitoringa objekata sa intervencijom i SMS notifikacijom…

28.12.2017 / Više ...

U ime ugovornog organa-Porezne uprave Federacije BiH, pozivamo Vas da dostavite ponudu za usluge čišćenja kancelarija u Kantonalnom poreznom uredu Zenica i Poreznim…

10.11.2017 / Više ...

U ime ugovornog organa-Porezne uprave Federacije BiH, pozivamo Vas da dostavite ponudu za usluge čišćenja kancelarija u Kantonalnom poreznom uredu Tuzla i Poreznim…

10.11.2017 / Više ...