Predmet ovog ponovnog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Novom Travniku za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik.…

22.02.2022 / Više ...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Novom Travniku za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik  

24.12.2021 / Više ...

Predmet ovog drugog ponovnog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Tuzli za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Tuzla.…

22.11.2021 / Više ...

Predmet ovog ponovnog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Bosanskoj Krupi za smještaj Porezne ispostave Bosanska Krupa.…

09.11.2021 / Više ...

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Bosanskoj Krupi za smještaj Porezne ispostave Bosanska Krupa. Sažetak…

18.10.2021 / Više ...