Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je dana 16.12.2020. godine u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobođenje" javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog…

16.12.2020 / Više ...

Interni oglas za unapređenje i popunu radnog mjesta  federalnog poreznog inspektora u Kantonalnom poreznom uredu Goražde-Odsjek za prinudnu naplatu i inspekcijski…

15.12.2020 / Više ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je dana 10.12.2020. gopdine na web stranici www.adsfbih.gov.ba javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Poreznoj…

10.12.2020 / Više ...

Interni oglas za unapređenje i popunu radnog mjesta  viši stručni saradnik za edukaciju poreznih obveznika i uposlenika u Kantonalnom poreznom uredu…

07.12.2020 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je dana 02.12.2020. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje", "Dnevni list" i "Večernji list" objavila Javni oglas za popunu…

02.12.2020 / Više ...