Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je 07.11.2022. godine na internet stranici i u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" javni konkurs…
07.11.2022 / Više ...

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:…

14.10.2022 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH objavila je 12.10.2022. godine u dnevnim novinama: "Oslobođenje", "Dnevni list" i "Večernji list" javni oglas za popunu…
12.10.2022 / Više ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je 26.09.2022. godine na internet stranici i u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" javni…
26.09.2022 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH objavila je 07.09.2022. godine u dnevnim novinama: "Oslobođenje", "Dnevni list" i "Večernji list" javni oglas za popunu…
07.09.2022 / Više ...