Porezna uprava Federacije BiH objavila je 03.08.2022. godine u dnevnim novinama: "Oslobođenje", "Dnevni list" i "Večernji list" javni oglas za popunu…
03.08.2022 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH objavila je 27.07.2022. godine u dnevnim novinama: "Oslobođenje", "Dnevni list" i "Večernji list" poništenje dijela javnog oglasa…
27.07.2022 / Više ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je na internet stranici javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj…
13.07.2022 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH objavila je 27.06.2022. godine u dnevnim novinama: "Oslobođenje", "Dnevni list" i "Večernji list" javni oglas za popunu…

27.06.2022 / Više ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je 13.06.2022. godine u na internet stranici i u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni…
13.06.2022 / Više ...