Porezna uprava Federacije BiH je dana 7.2.2019. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje", "Večernji list" i "Dnevni list" objavila ponovni Javni oglas za popunu…

07.02.2019 / Više ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je dana 09.01.2019. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list"  javni konkurs za…

09.01.2019 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je dana 27.12.2018. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" objavila Javni oglas za popunu upražnjenih…

27.12.2018 / Više ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je dana 11.12.2018. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list"  javni konkurs za…

11.12.2018 / Više ...