Porezna uprava Federacije BiH je dana 17.06.2021.godine u dnevnim novinama "Oslobođenje", "Dnevni list" i "Večernji list" objavila Javni oglas za popunu …

17.06.2021 / Više ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je dana 28.05.2021.godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" javni konkurs za popunu…

28.05.2021 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je dana 24.05.2021.godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" , a 25.05.2021. godine u Večernjem listu, objavila Javni…

24.05.2021 / Više ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je dana 12.05.2021.godine javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Poreznoj upravi Federacije…

12.05.2021 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je dana 06.05.2021.godine u dnevnim novinama "Oslobođenje", "Dnevni list" i "Večernji list" objavila Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta…

06.05.2021 / Više ...