Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…

19.01.2018 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…

17.01.2018 / Više ...

Na osnovu člana 54 Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13…

12.01.2018 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…

08.01.2018 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…

28.12.2017 / Više ...