Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…

21.06.2017 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…

06.06.2017 / Više ...

Na osnovu člnana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13…

05.06.2017 / Više ...

Na osnovu člnana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i…

01.06.2017 / Više ...

Na osnovu čl. 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i…

30.05.2017 / Više ...