Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH («Sl. novine F BiH», broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…

14.08.2018 / Više ...

Na temelju članka 54.  Zakona o poreznoj upravi F BiH («Službene novine F BiH», br. 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10 ,…

09.08.2018 / Više ...

Na temelju članka 54.  Zakona o poreznoj upravi FBiH («Sl. novine FBiH», br. 33/02, 28/04, 57/09,40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15)…

09.08.2018 / Više ...

Na osnovu člana 54 Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13…

09.08.2018 / Više ...

 Na   osnovu  člana  54.  Zakona  o poreznoj upravi  Federacije  BiH (“Sl.novine F BIH”, br. 33/02,28/04 , 57/09, 40/10,27/12,7/13  i 91/15)  i …

06.08.2018 / Više ...