Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14  i 91/15) i…

23.09.2021 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14  i 91/15) i…

23.09.2021 / Više ...

Na osnovu čl. 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i…

17.09.2021 / Više ...

Na osnovu članka 54. Zakona o poreznoj upravi F BiH ( „Službene novine F BiH“,  broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12,…

15.09.2021 / Više ...

       Na osnovu člana 54. Zakona o poreznoj upravi (“Službene novine FBiH”, broj 33/02, 28/04,57/09,10/10,27/12,7/13 ,7/14 i 91/15) i…

14.09.2021 / Više ...