Na osnovu čl. 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12,…

08.10.2019 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…

04.10.2019 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…

04.10.2019 / Više ...

Na osnovu člana 54. Zakona o poreznoj upravi (“Službene novine FBiH”, broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15)…

04.10.2019 / Više ...

Na temelju članka 54. Zakona o Poreznoj upravi FBiH («Sl. novine FBiH», br. 33/02, 28/04, 57/09,40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15)…

19.09.2019 / Više ...