Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…
12.04.2021 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…
23.03.2021 / Više ...

Na osnovu članka 54. Zakona o poreznoj upravi F BiH ( „Službene novine F BiH“,  broj: 33/02, 28/04 , 57/09 ,…
23.03.2021 / Više ...

Na temelju članka 54. Zakona o Poreznoj upravi F BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…

09.03.2021 / Više ...

Na temelju članka 54. Zakona o Poreznoj upravi F BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…

09.03.2021 / Više ...