Na osnovu članka 54. Zakona o poreznoj upravi F BiH ( „Službene novine F BiH“,  broj: 33/02, 28/04 , 57/09 ,…

21.08.2017 / Više ...

Na osnovu čl. 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12,…

10.08.2017 / Više ...

      Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i…

09.08.2017 / Više ...

Na osnovu čl. 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12,…

09.08.2017 / Više ...

Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…

07.08.2017 / Više ...