Na osnovu čl. 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12,…

08.08.2019 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…

27.06.2019 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…

14.06.2019 / Više ...

Na osnovu Odluke v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH broj: 13/06/3-14-30-1338-3/18 A.S. od 11.06.2019. godine, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje…

14.06.2019 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13,71/14 i 91/15) i čl.…

06.06.2019 / Više ...