Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…

13.01.2021 / Više ...

Na  osnovu člana 54. Zakona o poreznoj upravi  Federacije  BiH (“Sl.novine F BIH”, br. 33/02,28/04,57/09,40/10, 27/12,7/13 i 91/15) i čl. 62…

21.12.2020 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…

04.12.2020 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  („Službene novine Federacije BiH“, 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…

26.11.2020 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl.…

26.11.2020 / Više ...