print

Prva naplata poreza prodajom vrijednosnih papira

Objavljeno:25.05.2017

Porezna uprava Federacije BiH,  Županijski/Kantonalni porezni ured Livno u postupku prisilne naplate  prodao je zaplijenjene vrijednosne papire u vlasništvu poreznih obveznika dužnika “INFRA GRADNJA” d.o.o. Livno i  Rudnika uglja“TUŠNICA“ d.o.o. Livno.

Prodato je ukupno 930.633 obveznica nominalne vrijednosti 1KM po obveznici, od INFRA GRADNJA d.o.o. Livno 69.177 obveznica i  Rudnika uglja“TUŠNICA“ 861.456 obveznica koje su imali po osnovu ratnih potraživanja. Emitent je Federalno ministarstvo financija .

Na taj način Porezna uprava je  naplatila dug u ukupnom iznosu od 901.479,34 KM :            

  • od INFRA GRADNJA d.o.o. Livno dug u iznosu od 68.154,10 KM i
  • od Rudnika uglja“TUŠNICA“ d.o.o. Livnodug u iznosu od

Od dužnika „INFRA GRADNJA“ d.o.o. Livno, Porezna uprava je naplatila  dio duga po osnovu  doprinosa za MIO/PIO za porezno razdoblje 01.01.1999. - 31.12.2004.godina. Kod poreznog obveznika Rudnik uglja „TUŠNICA“ d.o.o. Livno na ovaj način naplaćen je  dug u iznosu od 467.785,11 KM po osnovu doprinosa za MIO/PIO, što predstavlja cjelokupan iznos duga. Preostalim dijelom naplaćenih sredstava, u iznosu od 365.540,13 KM  djelomično su izmirene obveze  po osnovu  doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od  nezaposlenosti za porezno razdoblje od 01.01.1999-31.10.2016.godine, što je prihod   Županijskih/Kantonalnih  i Federalnih Zavoda.

 Aktivnost prodaje vrijednosnih papira ostvarena je putem brokerske kuće Raiffeisen banke dd Sarajevo sa kojom Porezna uprava FBiH ima ugovor o posredničkim uslugama.

Porezna uprava Federacije BiH