print

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM sa stanjem na dan 30.06.2022. godine

Objavljeno:19.07.2022

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM sa stanjem na dan 30.06.2022. godine možete preuzeti na linku ovdje

.